W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Prowadzenie handlu na ulicy – sprzedaż okrężna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy handel, targowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Rozwoju Gospodarczego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Składanie wniosków:

 • Biuro Rozwoju Gospodarczego (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/223/3215)ul. Świdnicka 53 
  Sekretariat, III piętro, pok. 317, tel. +48 71 777 71 74
 • Wnioski dotyczące gastronomii mobilnej (poza obszarem parku kulturowego „Stare Miasto” i parków) należy składać u właściwych zarządców nieruchomości Gminy Wrocław

Informacja:
III piętro, pok. 314
tel. +48 71 777 78 17, +48 71 777 77 83, +48 71 78 03

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7:45-15:45

Uwagi

Terminy losowań (https://bip.um.wroc.pl/tenders/search?keyword=&order=&contracting=&kind_id=44&procedure_id=-1&value_id=-1&year=&status=)

Terminy konkursów na miejsca szczególnie atrakcyjne (https://bip.um.wroc.pl/przetarg/58511/udostepnianie-terenu-na-prowadzenie-handlu-okreznego-z-mobilnych-punktow-gastronomicznych-typu-wozek-rowerowy-lub-pchany-recznie)

Harmonogram losowań:

 • kwiecień  - losowanie dotyczące sprzedaży owoców sezonowych w okresie od 15 maja do 30 września
 • wrzesień – losowanie dotyczące sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie od 25 października do 2 listopada,
 • październik -  losowanie dotyczące sprzedaży drzewek choinkowych w okresie od 1 do 24 grudnia,
 • cały rok, na bieżąco (umowy całoroczne w zależności od dostępności miejsc) - losowanie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z czerwonych namiotów oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z pojazdów gastronomicznych.

Wykaz miejsc wraz z branżą handlową zawiera załącznik nr 2 (umowy całoroczne) oraz załącznik nr 3 (umowy sezonowe oraz okolicznościowe) Zarządzenie nr 5740/21  Prezydenta Wrocławia z dnia 23 lipca 2021 r.   w sprawie określania zasad udostępniania terenów Gminy Wrocław na cele prowadzenia handlu okrężnego, targowiskowego oraz miejsc spotkań

Szczegółowe terminy losowań znajdują się w zakładce „Przetargi i oferty miasta” (https://bip.um.wroc.pl//przetargi/101).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przy sprzedaży całorocznej - zakup stoiska (wzór stoiska zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia Prezydenta nr 5740/21).   

Szacunkowy koszt stoiska w zależności od producenta:

 • od 1200 zł do 1600 zł  przy pow. 6 m2
 • od 2000 zł do 3000 zł przy pow. 10 m2

Urząd Miejski Wrocławia nie jest pośrednikiem w zakupie.

Zasady oraz koszty prowadzenia handlu okrężnego na targowiskach (gminnych i pozagminnych), ustala   bezpośrednio  zarządca targowiska z danym podmiotem gospodarczym.

Opłaty: (zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia):

 • złożenie wniosku - bez opłat
 • opłata za miejsce - po podpisaniu umowy z Biurem Rozwoju Gospodarczego - płatne w Punktach Obsługi Bankowej lub przelewem na konto Centrum Korporacyjne Wrocław nr 38 1020 5226 0000 6702 0723 4281
  • od 0,80 zł/m2 –do 1, 20 zł/m2 netto za dzień x 30 dni lub 31 dni w zależności od miesiąca – dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi publicznej. Opłaty nalicza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i określa je w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego. Na drogach wewnętrznych opłaty nalicza Biuro Rozwoju Gospodarczego,
  • 1,50 zł/m2 netto - na pozostałych terenach gminy udostępnianych do prowadzenia handlu okrężnego prowadzonego ze stoisk handlowych ,
  • do prowadzenia handlu okrężnego z wózków rowerowych na terenach zielonych (w parkach wymienionych w załączniku nr 2) opłaty netto miesięczne:
   1. miejsce o powierzchni do 3 m2 – 200 zł,
   2. miejsce o powierzchni powyżej 3 m2 do 6 m2– 300 zł,
   3. miejsce o powierzchni powyżej 6 m2– 400 zł.
 • 1000 zł kaucji przy umowach całorocznych - płatne w Punktach Obsługi Bankowej lub przelewem na konto nr PKO BP S.A. 85 1020 5226 0000 6302 0417 4348
 • brak opłaty targowej – Uchwała nr XXXI/651/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/335/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłaty targowej

Handel z pojazdów gastronomicznych na terenach stanowiących własność Gminy Wrocław reguluje Zarządzenie nr 5740/21 Prezydenta Wrocławia w sprawie udostępnianie miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego:

 • na terenie parku kulturowego – lokalizacje zostały wyznaczone uchwałą  nr XXXII/686/16 Rady  Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”.
  Przedmiotowe lokalizacje udostępnia się w drodze losowania, które prowadzi Biuro Rozwoju Gospodarczego (załącznik nr 6 do ww. zarządzenia); opłaty za miejsce będą naliczane po podpisaniu umowy zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia,
 • poza obszarem parku kulturowego "Stare Miasto" - miejsce do handlu i opłaty przedsiębiorca uzgadnia na wniosek z właściwym zarządcą nieruchomości Gminy Wrocław, np. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej (z wyjątkiem wózków rowerowych i pchanych ręcznie), Zarząd Zasobu Komunalnego, Wydział Nieruchomości Komunalnych UMW, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. (§ 7 ww Zarządzenia).
 • na terenach parków – lokalizacje zostały wyznaczone przez Zarząd Zieleni Miejskiej (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia), udostępniane w drodze losowania lub konkursu, które przeprowadza Biuro Rozwoju Gospodarczego; opłaty za miejsce będą naliczane po podpisaniu umowy zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia,
 • w przypadku terenów prywatnych, uzgodnienia formalno-prawne należy dokonywać z właścicielem terenu.

Uwaga!
Pojazdy/wózki przystosowane do przygotowania gastronomii lub napojów na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto”, muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Architektury i Zabytków, Zespół Analiz i Estetyki pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, tel. 71 777 76 03, 71 777 73 87, e-mail: waz@um.wroc.pl.

Na pozostałych terenach należy dołączyć do wniosku wizualizację pojazdu gastronomicznego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

7 dni od daty losowania, miejsce do handlu udostępnia się na podstawie losowania po zawarciu umowy cywilnoprawnej.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

W zależności od statusu prawnego podmiotu - w przypadku:

 • osoby fizycznej - aktualny wydruk z wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • spółki cywilnej - numer REGON oraz aktualny wydruk wpisu do Głównego Urzędu Statystycznego, oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • spółki prawa handlowego - aktualny wydruk z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie wskazujące nr KRS lub oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP;                           
 • producenta rolnego - kopię imiennej decyzji  w sprawie podatku rolnego za rok bieżący, oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP;          
 • oświadczenia:
  • o zapoznaniu z regulaminem losowania oraz miejscem do handlu,
  • o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Wrocław,
  • o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • przy sprzedaży całorocznej zobowiązanie do zaopatrzenia się w stoisko handlowe w terminie 1 miesiąca wg katalogu wzorów – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5740/21;
 • przy sprzedaży sezonowej zobowiązanie do zaopatrzenia się w stoisko handlowe w kolorze czerwonym  w dniu sprzedaży;
 • w przypadku pojazdów gastronomicznych zdjęcie/wizualizację pojazdu, a w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto” pozytywną opinię Zespołu Analiz i Estetyki Wydziału Architektury i Zabytków.

Załączniki

Wniosek docx, 29 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego