W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne, osoby prawne

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
  • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł;
    (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać  w Punktach Obsługi Bankowej  lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wrocławia: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Poświadczenie oświadczenia rolnika jest wydane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki,w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Uwagi:
Weryfikacja oświadczeń rolnika w Wydziale Podatków i Opłat

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania poświadczenia oświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  1. Wniosek Strony o poświadczenie faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa  (wniosek powinien zawierać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: imię, nazwisko/nazwa i adres zamieszkania/siedziby - treść żądania wraz z wykazaniem interesu prawnego czytelny podpis);
  2. Kserokopie posiadanych umów dzierżawy lub innego tytułu prawnego stwierdzającego prawo do dysponowania gruntem;
  3. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
  4. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;

Załączniki

Wniosek rtf, 141 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego