W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnik

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
faks + 48 71 777 78 16

Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  • złożenie wniosku - parter, sala S 2 okienka od 17 do 21
  • odbiór tablic – parter, sala S 2 okienka od 17 do 21
 • COM II 
  pl. Nowy Targ 1-8
  • złożenie wniosku - pokój 14 , okienka 6 i 7
  • odbiór tablic - okienka 6 i 7
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, stanowisko 12

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek może złożyć właściciel (w przypadku współwłasności: każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli) lub pełnomocnik właściciela/i.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I,  COM II, COM III
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15

Uwagi:

Dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla.

Opłaty:

 • opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - 40,00 zł;
 • opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł;
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł;
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo –17 zł (poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłaty można wnosić wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku lub przelewem  na niżej wskazane nr rachunków bankowych:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie tablicy rejestracyjnej dodatkowej (na bagażnik rowerowy) złożone przed godz. 11:00 zostaną przekazane do realizacji do  Producenta Tablic tego samego dnia. Wnioski złożone po godz. 11:00 będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego. Czas oczekiwania na tablicę rejestracyjną wynosi około 2 dni licząc od przekazania zamówienia do Producenta Tablic.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów ;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika,
 • dowód uiszczenia opłaty za tablicę rejestracyjną i znaki legalizacyjne,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty,
 • pełnomocnictwo, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik albo nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu ,
 • w przypadku kradzieży tablic należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy - tylko w przypadku wymiany na nowe numery rejestracyjne. Jeśli właściciel występuje o wtórnik tablicy z zachowaniem numeru rejestracyjnego, zaświadczenie nie jest konieczne.

Do odbioru tablicy wymagany jest:

 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty,
 •  zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli,
 • ewentualne pełnomocnictwo do odbioru tablicy.

Załączniki

Wniosek pdf, 199 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego