W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  okienka 8-15
  tel. +48 71 777 91 47
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  sala obsługi S 2
  tel. +48 71 777 91 46
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  okienka 3 - 5
  tel. +48 71 777 93 48, 777 84 72, 777 84 76
 • COM VI
  ul. Legnicka 58, CH Magnolia Park
  I piętro
  tel. +48 71 777 77 77

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:
  Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 • Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:
  Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańców,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
  Pozyskanie zaświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP:
  • Przejdź do ePUAP;
  • Zobacz Katalog Spraw;
  • Sprawy ogólne;
  • Pisma do urzędu;
   (Proszę rozwinąć listę: pokaż więcej);
  • Pismo ogólne do podmiotu publicznego;
  • Załatw sprawę.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I 
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
  od 3 października 8:00 - 15:15
 • COM II 
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
  od 3 października 8:00 - 15:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15
 • COM VI
  poniedziałek - piątek 9:00 – 18:00
  sobota: 9:00 – 16:00

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku/ilości osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,
 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,
 • za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej  (https://bip.um.wroc.pl/contents/151) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Płatność dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Płatności za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach znajdujących się na parterze budynku urzędu:
 • przelewem na konto :
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu , za który została uiszczona opłata i kogo ten dokument dotyczy (np. wielojęzyczny standardowy formularz tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia Jana Nowaka).

Płatność dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

W przypadku ubiegania się o wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

 • wniosek,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego