Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Ogłoszenie (wersja tekstowa)
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia (wersja tekstowa)
Załącznik nr 1 - Projekt umowy
Załącznik nr 1 - Projekt umowy (wersja tekstowa)
Załacznik nr 2 do Projektu umowy - klauzula RODO
Załacznik nr 2 do Projektu umowy - klauzula RODO (wersja tekstowa)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty (wersja tekstowa)
Załącznik nr 3 - Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 - Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wersja tekstowa)
Załącznik nr 4 - Doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - Doświadczenie wykonawcy (wersja tekstowa)
Załącznik nr 5 - Doświadczenie osób
Załącznik nr 5 - Doświadczenie osób (wersja tekstowa)
Pytanie i odpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego
Pytanie i odpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego