W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Posiedzenie nr 62, dnia 21 czerwca 2022 r., godz. 10:00

Porządek obrad
Posiedzenie Komisji Statutowej nr 62
dnia 21 czerwca 2022 r., godz. 10:00
tryb hybrydowy – na platformie MS Teams oraz HCL Notes


I. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
II. Zaopiniowanie materiałów LIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1232/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok - druk nr 1570/22
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1233/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1571/22
3. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 1545/22
4. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 1546/22
5. Projekt uchwały w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1547/22
6. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury Wrocławskiego Instytutu Kultury i Klubu „Pod Kolumnami” we Wrocławiu - druk nr 1548/22
7. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury Ośrodka Postaw Twórczych i Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu - druk nr 1549/22
8. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury Strefy Kultury Wrocław i Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu - druk nr 1550/22
9. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu w zakresie struktury i lokalizacji filii - druk nr 1551/22
10. Projekt uchwały w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia - druk nr 1552/22
11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 1569/22
12. Projekt uchwały w sprawie „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych położonych w inwestycji Leśnica IX we Wrocławiu budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” - druk nr 1568/22
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Wrocławia - druk nr 1567/22
14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej - druk nr 1556/22
15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych - druk nr 1557/22
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu - druk nr 1558/22
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany okólnika nr 97 Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia - druk nr 1559/22 z autopoprawką
18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1560/22 z autopoprawką
19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1561/22 z autopoprawką
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1562/22 z autopoprawką
21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 1563/22 z autopoprawką
22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1564/22 z autopoprawką
23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1565/22 z autopoprawką
24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1566/22 z autopoprawką
25. Projekt uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Wrocławia chorych onkologicznie na lata 2022-2024” - druk nr 1573/22
26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych polegające na przejęciu „Stadion Wrocław” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez „Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław” Spółkę Akcyjną - druk nr 1544/22
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1553/22
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 1554/22
29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zobowiązania Prezydenta Wrocławia do kontynuowania prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia - druk nr 1555/22
III. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia nr 61/2022 
IV. Wolne wnioski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego