W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Szczegółowe informacje w przedmiocie:

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawdzenia można dokonać poprzez:

 • użycie "wyszukiwarki" - szukaj w serwisie (prawy górny róg),
 • przeglądu wykaz złożonych od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.  wniosków o udostępnienie informacji wraz z odpowiedziami na stronie Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacj (https://bip.um.wroc.pl/informacje-publiczne/634).
  Prowadzenie rejestru zostało zakończone 31 grudnia 2020 r. 

Powyższe działanie może umożliwić szybsze pozyskanie żądanych informacji.

Nie podlegają realizacji:

 • wnioski anonimowe. Każdorazowo wnioskodawca wzywany jest do podania swoich danych, co powoduje wydłużenie czasu na uzyskanie odpowiedzi.
  (wyjaśnienie: Brak informacji co do autora wniosku uniemożliwia organowi zweryfikowanie, czy pochodzi on od osoby fizycznej/prawnej, od przedstawiciela bliżej nie określonego podmiotu publicznego, czy też wiadomość elektroniczna została wygenerowana automatycznie przez system teleinformatyczny, tzw. spam).
 • wnioski przesłane w postaci ankiet internetowych. Każdorazowo wnioskodawca wzywany jest do przesłania pytań w wersji "do odczytu" lub wersji "do edycji".
  (wyjaśnienie: Zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji tut. Urzędu, zabronione jest wchodzenie na nieautoryzowane linki internetowe, gdyż może to skutkować ściągnięciem
  niebezpiecznego oprogramowania lub doprowadzić do naruszenia integralności systemów informatycznych).

Złożenie wniosku:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez:

 • przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
 • złożenie osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia: pl. Nowy Targ 1-8 pok. nr 5 lub w filii Kancelarii: ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7.
 • przesłanie faxem na numer +48 71 777 86 55;
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kum@um.wroc.pl;
 • złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 • przesłanie pocztę elektroniczną do Urzędu Miejskiego Wrocławia  wykorzystując poniższy formularz:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – formularz on-line:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona drogą pocztową

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona pocztą elektroniczną

* Pole wymagane

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. 

W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR K/40/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (wersja tekstowa)

ZARZĄDZENIE NR K/40/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego