W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LII dnia 15 marca 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad
LII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
15 marca 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania

III. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
1. Zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1329/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały  
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

2. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1330/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały  
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

3. Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Wrocławia – druk nr 1315/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

4. Zmieniająca uchwałę nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 1316/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

5. Wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustaw
- druk nr 1327/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Prawnego – Jacek Dżedzyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

6. Podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 1328/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały  
Uzasadnienie
Wynik głosowania

7. Obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław – druk nr 1320/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały
Wynik głosowania

8. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław
w 2018 r.” – druk nr 1325/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak-Pomianowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska 
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

9. Zmieniająca uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 1324/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Dariusz Jędryczek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

10. Ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym – druk nr 1323/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

11. Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za rok 2017

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

13. Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2017 rok

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru
w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu – druk nr 1322/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru
w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu – druk nr 1321/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

16. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego
i Szewskiej we Wrocławiu – druk nr 1317/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury 
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

17. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego we Wrocławiu – druk nr 1318/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury 
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bystrzyckiej i Kwiskiej
we Wrocławiu – druk nr 1319/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

19. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Polnej
we Wrocławiu – druk nr 1326/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały 
Uzasadnienie
Wynik głosowania

20. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 1255/18

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Władysław Skoczylas
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Władysław Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

21. Nadania nazwy bulwarowi na terenie Wrocławia – druk nr 1258/18

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały 
Uzasadnienie 
Wynik głosowania

21A. Zmieniająca uchwałę nr XXXVII/848/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia – druk nr 1335A/18

- wnioskodawca – doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia 
- referuje - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia – Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

22. Uzupełniających wyborów na ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Wrocław
na kadencję 2016 - 2019 – druk nr 1306/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje  - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

23. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi,
sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1313/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

24. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia – druk nr 1314/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

25. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1307/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

26. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1312/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

27. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1310/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

28. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1331/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

29. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1311/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

30. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia na Wyspie Słodowej odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych - druk nr 1308/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

31. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego - druk nr 1309/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 
Wynik głosowania

V. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1) uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław,
działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
Projekt obwieszczenia 
Wynik głosowania

2) uchwały nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Projekt obwieszczenia 
Wynik głosowania

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego