W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLIII dnia 6 lipca 2017 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XLIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
6 lipca 2017 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

III. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 roku i ponownych wyborów do Rady Osiedla Nadodrze przeprowadzonych
w dniu 18 czerwca 2017 roku.

- referuje - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu - Andrzej Kubica

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


IVA. Zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – druk nr 1004/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Wiceprezydent Wrocławia – Maciej Bluj
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania


1.    Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok
– druk nr 993/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

2.    Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 994/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3.    Zmieniająca uchwałę Nr XV/267/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
i ich zatwierdzania – druk nr 992/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4. „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018” – druk nr 982/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4A. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego kina „Lwów” we Wrocławiu – druk nr 1003/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania


5.   Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 989/17

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

6. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 990/17

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

7.   Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tęczowej we Wrocławiu - druk nr 983/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

8. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu - druk nr 984/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

9.    Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szewskiej we Wrocławiu – druk nr 985/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

10. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Średzkiej we Wrocławiu – druk nr 986/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

11. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krętej we Wrocławiu – druk nr 987/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

12. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia – druk 988/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Wiceprezydent Wrocławia – Magdalena Piasecka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

13. Zmieniająca uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 991/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Dariusz Jędryczek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 981/17
  
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

15. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1002/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania


16. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia – druk nr 979/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia za 2015 i 2016 rok

- referuje – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Hanczarek

18. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego "Stare Miasto" – druk nr 999/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

19. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Wolności, w części B, w obrębie Stare Miasto
we Wrocławiu – druk nr 1000/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

20. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pełczyńskiej, Kominiarskiej i Kminkowej
we Wrocławiu – druk nr 997/17


 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

21. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla
we Wrocławiu – druk nr 998/17


 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

22. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1001/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

23. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - druk nr 996/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 
Projekt uchwały

Wynik głosowania

V. Przyjęcie protokołu sesji XLII/17.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego