W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXV dnia 19 stycznia 2017 r., godz. 12:00


Porządek obrad  
XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
19 stycznia 2017 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we WrocławiuI.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.     Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu
na lata 2017-2021 – druk nr 771/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezes Zarządu MPWIK S.A. – Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

2.    Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 770/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezes Zarządu MPWIK S.A. – Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3.    Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych
lub roztopowych  – druk nr 769/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezes Zarządu MPWIK S.A. – Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4.    Zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych
w 2017 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 764/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5.    Udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 772/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

6.         Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu – druk 774/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7.         Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu – druk 775/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

8.         Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju
Plac Grunwaldzki we Wrocławiu – druk 776/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

9.         Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – druk nr 773/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

10.    Zamiaru likwidacji:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                   Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1)         zamiaru likwidacji Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Bytomskiej 7 we Wrocławiu – druk nr 778/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2)         zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 779/17
Projekt uchwały


Wynik głosowania

3)         zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu – druk nr 780/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

4)         zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Drukarskiej 50
we Wrocławiu – druk nr 781/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5)         zamiaru likwidacji Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5
we Wrocławiu – druk nr 782/17 - punkt wycofany z porządku obrad

Projekt uchwały

Wynik głosowania

6)         zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 783/17 -

Projekt uchwały

Wynik głosowania

11.    Zamiaru przeniesienia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                   Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1)    zamiaru przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143 we Wrocławiu – druk nr 784/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2)    zamiaru przeniesienia siedziby Szkoły Policealnej nr 17  w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Pawła Eluarda 51-55 we Wrocławiu – druk nr 785/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3)    zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego oraz szkół wchodzących
w jego skład przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu – druk nr 786/17

Projekt uchwały

Wynik głosowania

4)    zamiaru przeniesienia siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych
nr 5 przy ul. Dawida 5 we Wrocławiu – druk nr 787/17 - punkt wycofany z porządku obrad

Projekt uchwały

Wynik głosowania

5)         zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Grochowej 13 we Wrocławiu oraz szkół wchodzących w jego skład – druk nr 788/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

12.    Zamiaru przekształcenia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                   Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1)    zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu – druk nr 789/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2)    zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu – druk nr 790/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3)    zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu
druk nr 791/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

4)    zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka
przy ul. Parkowej 27
we Wrocławiu – druk nr 792/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5)         zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu – druk nr 793/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

6)         zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół nr 22
przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu – druk nr 794/17

Projekt uchwały

Wynik głosowania

7)    zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej
przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 795/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

8)    zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu – druk nr 796/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

9)         zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 797/17
Projekt uchwały

Wynik głosowania

13.    Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 798/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                   Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14.    Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych – druk nr 799/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                   Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

15.    Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - druk nr 800/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna
Projekt uchwały

Wynik głosowania

15A.    Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie - druk nr 805/17

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

Wynik głosowania

16.    Powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej – druk nr 801/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

17.    Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej  – druk nr 802/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania

Wynik głosowania

18.      Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 760/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania

19.         Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 763/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

20.         Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 765/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania

21.          Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 766/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

22.         Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 767/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

23.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – druk nr 768/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

24.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 777/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

25.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 803/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

IV.    Przyjęcie protokołów sesji XXXII/16 i XXXIII/16.

V.    Interpelacje i zapytania.

VI.    Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego