Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Prawo jazdy - wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Prawo jazdy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4
fax +48 71 777 76 00
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4 
  sala obsługi (S1) w Dziale Uprawnień Kierowców 
  okienka 1-3, 
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  Okienko 8
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  Okienko 11


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Strona (osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15
 • COM IV
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15


Uwagi:
Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć osobiście lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
Strona dla klienta: www.esp.pwpw.pl

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Dodatkowo można zarezerwować numer kolejkowy w systemie rezerwacji numerów kolejkowych przez internet, na stronie Rezerwacja wizyt.

Opłaty:
Za wydanie prawa jazdy pobiera się:

 • opłatę za dokument prawa jazdy - 100 zł
 • opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł

Opłaty można  wnieść w Punktach Obsługi Bankowej, kasach automatycznych na terenie urzędu lub na rachunek bankowy 

 • za wydanie prawa jazdy PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  60 1020 5226 0000 6102 0417 4702


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

W sprawach wymagających potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy  poprzez organ, który wydał prawo jazdy zgodnie z art. 35 KPA  do okresu oczekiwania  nie wlicza się czasu wykonania tych czynności.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (t.j. Dz.U. 2017.978)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w  sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ.U.2016, poz.231)
 • Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) - (DZ.U.UE.L.06.403.18)
 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (DZ.U. 1988, Nr 5 poz.40 i 44)


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek z oświadczeniem o miejscu zamieszkania
  Uwaga! 
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
  2011.127.721)
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • kserokopia prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
 • kserokopia karty pobytu, ważnej wizy lub inny dokument stwierdzający prawo pobytu na terytorium RP)
 • uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy (sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP). Podmiot dokonujący tłumaczenia jest obowiązany w sposób trwały dołączyć do dokonanego tłumaczenia kopię przetłumaczonego dokumentu
  Uwaga !
  Nie wymaga się tłumaczenia prawa jazdy zgodnego ze wzorem określonym w załączniku I Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy i do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 roku


Do wglądu oryginał prawa jazdy  oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub polski dowód osobisty.

Załączniki

Wniosek pdf, 1.52 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij