W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Studencki Program Stypendialny - Stypendium dla doktorantów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/228/3134)
Rynek 13
I piętro, pok. 200

Informacje o Studenckim Programie Stypendialnym:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

O stypendium może ubiegać się doktorant, który:

 1. studiuje we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie we Wrocławiu;
 2. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów.

Zasady przyznawania stypendium:

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktorantów są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z sześciu kategorii stypendialnych:

 1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
 2. stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
 3. stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
 4. stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
 5. stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych;
 6. stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Składanie wniosków on-line przez doktorantów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego od dnia uruchomienia aplikacji do 30 czerwca danego roku akademickiego.
Link do wniosku on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Okres pobierania stypendium:

Stypendium przyznawane jest doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.

Uwagi:

Doktorant, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania, w przypadku:

 1. skreślenia z listy doktorantów:
 2. obrony  pracy doktorskiej;
 3. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
 4. niespełnienia warunków określonych w uchwale nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania  i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach doktorant zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Opłaty:

Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca  2016 roku w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Złożony  za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać, w formie pliku .pdf, dokumenty potwierdzające:

 • status doktoranta z wyszczególnieniem nazwy, kierunku, roku i semestru studiów;
  w postaci zaświadczenia wydanego przez polską uczelnię lub instytut zawierającego pieczęć uczelni lub instytutu, datę jego wydania, czytelny podpis osoby wydającej dokument;
 • osiągnięcia i dorobek naukowy doktoranta w dziedzinie wiedzy odpowiadającej jednej z sześciu kategorii stypendialnych, o których mowa w § 4 pkt 1 Uchwały nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego