W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestracja pojazdu - pojazd zakupiony i zarejestrowany w kraju

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, Sala S 2, okienka od 1 do 14
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienka od 11 do 17
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, okienka od 7 do 11
 • COM VI
  ul. Legnicka 58 (CH Magnolia)
  stanowiska od 23 do 31

Obsługa podmiotów prawnych

 • COM III
  ul. W.Bogusławskiego 10
  parter, sala S 5,  okienka od 1 do 7

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15
 • COM II
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15
 • COM III
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15 
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COM VI
  poniedziałek – piątek 9:00-18:00
  soboty w godz. 9:00-16:00

Uwagi:

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Tryb załatwiania sprawy oraz opłaty są takie same również przy rejestracji z umową darowizny części własności pojazdu .

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Opłaty:

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych. 

Ze względu na zróżnicowaną wysokości opłat,  które mogą wynikać również np. z pozostawienia tych samych tablic rejestracyjnych preferowana forma płatności – kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiamy sprawę.

Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Opłaty można wnosić wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku lub przelewem  na niżej wskazane nr rachunków bankowych:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, klient otrzymuje tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeżeli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego..

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o rejestrację (plik do pobrania na dole strony);
 • dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności);
  W przypadku, kiedy pojazd został nabyty od osoby, która nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym niezbędne będą wszystkie dokumenty pośrednie przenoszące prawo własności (począwszy od osoby wpisanej w dowodzie a skończywszy na osobie, która składa wniosek o rejestrację pojazdu).
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • tablice rejestracyjne (nawet, jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Urzędzie Miejskim Wrocławia);
  Jeżeli pojazd ma w dowodzie rejestracyjnym wpisaną adnotację „BAGAŻNIK” oznacza to, że została wydana dodatkowa tablica rejestracyjna. W tym przypadku należy przedstawić do rejestracji komplet tj. 3szt tablic rejestracyjnych.;
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport; w przypadku cudzoziemców spoza UE – paszport z wizą lub karta pobytu  (dokument tożsamości do wglądu);
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wnioskuje pełnomocnik; (plik do pobrania na dole strony);
  Do rejestracji powinni przyjść do urzędu wszyscy właściciele. Jeżeli nie jest to możliwe należy  udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
 • aktualne ubezpieczenie OC.
  Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, ze zm.), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Ważne:

Dowód  rejestracyjny jest do odbioru w oddziale, gdzie był złożony wniosek o rejestrację.

Dokumenty przedstawione do rejestracji muszą być w oryginale.

Od 31.01.2022 r. zmieniły się przepisy, które pozwalają zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Aby wnioskować o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych muszą być spełnione jednocześnie 3 warunki:

 1. Pojazd  jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada tablice (tablicę) zgodną z przepisami tj. tzw. „Eurotablice”  (natomiast nie są zgodne ze wzorem i podlegają wymianie tablice tzw.”czarne” oraz „białe z flagą PL”)

  Tablice powinny być utrzymane w należytym stanie (niezniszczone), czytelne i  czyste.
 2. Organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu dane zawarte w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów.
 3. W dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie przez organ rejestracyjny wpisu potwierdzającego złożenie wniosku o rejestrację pojazdu oraz wpisanie nowego znaku legalizacyjnego.

Uwaga!
W przypadku chęci posiadania tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym, konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie celem złożenia zamówienia na wyprodukowanie wnioskowanych tablic.
Podczas tej wizyty należy złożyć wniosek z dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu oraz dowód wniesionej opłaty na rachunek: 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452 (500 zł - jedna tablica, 1000 zł - dwie tablice).

Załączniki

Wniosek pdf, 55 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego