W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków pobieranych przez US, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, zryczałtowany podatek dochodowy - karta podatkowa

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Należnościami

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę - 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku
właściwy urząd skarbowy

Zajęcie stanowiska:

Wydział Zarządzania Należnościami
Dział Ulg 
ul. Kotlarska 41
faks +48 71 777 70 98
I piętro, pok. 110,
tel. +48 71 777 73 51, +48 71 777 72 12


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna


Godziny przyjmowania klientów:

 • WZN
  poniedziałek - piątek 7:45—15:45
 • US
  wg ustalonych godzin


Uwagi:
Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • w ciągu 14 dni od przesłania wniosku przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • w ciągu 1 m-ca w przypadku braku możliwości zajęcia stanowiska w terminie 14 dni z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • w ciągu 2 m-cy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Stronie nie służy zażalenie. Stronie przysługuje wniesienie odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ;
 • Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o ulgę wraz z uzasadnieniem, który składa się do właściwego Urzędu Skarbowego powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), identyfikator podatkowy, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną i rodzinną Wnioskodawcy:
  - zaświadczenie o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
  - kopie opłacanych rachunków, inne

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane