W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zasady wjazdu do Wrocławia pojazdów ciężarowych powyżej 18 t DMC

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Inżynierii Miejskiej
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Organizacji Ruchu Drogowego
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 405

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • inwestor
 • firma transportowa
 • przedsiębiorca nie posiadający własnego taboru


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:
Aktualna mapka stref ograniczenia ruchu dla pojazdów pow. 12 ton i 18 ton DMC. 

Przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC 
(bez zezwolenia): 

 • 4:00-6:00
 • 9:00-11:00
 • 20:00-22:00

Tranzyt, czyli przejazdy bez wskazania punktu docelowego na terenie miasta Wrocławia należy realizować z wykorzystaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WJAZD DO WROCŁAWIA DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 18 ton DMC  

 • zezwolenia wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających udokumentowany cel podróży we Wrocławiu
 • zezwolenia wydawane są na wniosek posiadacza pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton
 • posiadacz zezwolenia jest uprawniony do niestosowania się do znaków B-5  (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18t) zamontowanych na wjazdach do Wrocławia w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Nowaka-Jeziorańskiego, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej, a wyszczególnionych w zezwoleniu
 • zezwolenie umieszcza się za szybą pojazdu w lewym dolnym rogu.
  Kontrolę prawidłowości stosowania w/w zezwoleń prowadzą odpowiednie organy, uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • zezwolenia wydaje się:
  - na konkretny pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, identyfikowany na podstawie jego numeru rejestracyjnego;
  - bez wskazania konkretnego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, którego dotyczyłoby zezwolenie, jeżeli wnioskodawca wykaże we wniosku o wydanie zezwolenia, że posiada więcej niż 50 pojazdów oraz wskaże ich numery rejestracyjne, a w chwili składania wniosku nie ma on możliwości jednoznacznego wskazania konkretnego pojazdu, którego miałoby dotyczyć zezwolenie.
 • Zezwolenia wydaje się na podstawie złożonych wniosków, w przypadkach uzasadnionych koniecznością:
  a) nieprzerwanego funkcjonowania:
  - instytucji zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności jednostek ratowniczych, szpitali
  - przychodni i schronisk
  - służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie jednostek administracji państwowej
  - instytucji i podmiotów świadczących usługi komunalne na terenie Wrocławia.
  b) zapewnienia ciągłości procesów technologicznych t.j. betonowanie, iniektowanie, a także asfaltowanie, stosowanych przy realizacji inwestycji na terenie Wrocławia
  c) zapewnienia przewozu paliw płynnych, przejazdu pojazdów typu izoterma i chłodnia oraz przewozu żywego inwentarza do placówek usytuowanych na terenie Wrocławia
  d) zapewnienia bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Wrocławia
  e) zapewnienia dojazdu do bazy transportowej (miejsca garażowania) na terenie Wrocławia,
 • decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje się  na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, po spełnieniu kryteriów opisanych w punkcie powyżej
 • zezwolenia nie obejmują godzin porannego szczytu komunikacyjnego tj.: 6:00-8:00, za wyjątkiem firm transportowych posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz bazę transportową na terenie Wrocławia
 • zezwolenie jest ważne przez okres na nim określony
 • zezwolenie traci ważność z upływem okresu na nim wskazanego, a także z chwilą zmiany którejkolwiek z danych, określonych we wniosku
 • wydanie nowego zezwolenia następuje za uprzednim zwrotem poprzedniego
 • w przypadku utraty zezwolenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowe zezwolenie może być wydane dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego zezwolenia

Zezwolenia na okaziciela
Przedsiębiorstwa, którym udostępniono zezwolenia na okaziciela zobowiązane są do przedstawienia miesięcznego raportu z ich wykorzystania. Raport należy wykonać wg  dołączonego wzoru i przesłać elektronicznie na adres: wim@um.wroc.pl 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesłanie zezwolenia na okaziciela z unikalnym oznaczeniem numeru drogą elektroniczną, pod następującymi warunkami:

 • zezwolenie  o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną musi być zgodne z listem przewozowym (lub innym dokumentem potwierdzającym cel podróży we Wrocławiu)
 • zezwolenie  o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną  musi zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią przez wystawcę listu przewozowego (lub innego dokumentu potwierdzającego cel podróży we Wrocławiu)
 • zezwolenie  o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną może być wykorzystane tylko raz dziennie wraz z listem przewozowym przez pojazd o dmc powyżej 18t wjeżdżający do Wrocławia, poza wyznaczonymi godzinami


Opłaty:

Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

W przypadku odmowy wydania zezwolenia wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki za pośrednictwem Wydziału Inżynierii Miejskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania odmowy.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych na wjazdach do Wrocławia od strony dróg: (*) al. Brucknera (droga nr 8), ul. Średzkiej (droga nr 94), ), ul. Nowaka-Jeziorańskiego (droga nr 5), al. Karkonoskiej (droga nr 5 i 8), ul. Opolskiej (droga nr 94), ul. Kosmonautów – węzeł  Wrocław Stadion (droga nr 94), za wyjątkiem godzin porannego szczytu komunikacyjnego tj.: 6:00-8:00.
 • w przypadku zezwolenia na okaziciela - miesięczny raport z jego wykorzystania

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu rejestracyjnego
 • kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu będącego potwierdzeniem:
  - zawarcia współpracy z firmą na którą  wnioskodawca się powołuje
  - najmu, dzierżawy lub własności miejsca garażowania pojazdu (jeżeli jest we Wrocławiu)

Załączniki

Wniosek doc, 31 kB
Raport xls, 20 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane