W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych powierzchniach użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku:  

 • COP
  ul. Kotlarska 41
  stanowisko nr 1
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 17 i 18   
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 14  
 • wniosek można przesłać listownie na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia
  Wydział Podatków i Opłat
  ul. Kotlarska 41
  50-151 Wrocław 
 • wysłać elektronicznie za pośrednictwem ePUAP


Odbiór zaświadczenia:  

 • COP
  ul. Kotlarska 41
  stanowisko nr 1
  tel. +48 71 777 88 01


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
  lub
 • osoby upoważnione


Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I, COM II
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł
 • od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł


Opłatę skarbową można uiścić bez prowizji w placówkach Banku PKO BP S.A. znajdujących się na terenie Wrocławia lub przelewem na konto urzędu:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.   

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoba fizyczna:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
 • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

Osoba prawna

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, siedzibę, NIP, nr KRS),
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

Załączniki

Wniosek pdf, 40 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane