W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydanej w Wydziale Planowania Przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie za pośrednictwem e-usługi Zaświadczenie o ostateczności decyzji (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/15?w=WPL)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal),
 • w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć
  • w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków
   pl. Nowy Targ 1-8, parter,  sala 1a i 1b, stanowisko 1, 2, 3 i 4.
  • w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego 
   ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404
  • w Kancelarii Ogólnej UMW
   pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok.5
  • w Fili Kancelarii UMW
   ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Uwagi:

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od jej doręczenia żadna ze stron nie wniosła odwołania.

Organ jest zobowiązany skompletować wszystkie dowody potwierdzające doręczenie decyzji stronom postępowania.

Potwierdzeniem doręczenia jest:

 • przypadku odbioru osobistego - podpis osoby odbierającej decyzję
 • w przypadku doręczenia przez pocztę lub kuriera - zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez stron

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Uzupełnienia wniosku można dokonać elektronicznie za pośrednictwem e-usługi Uzupełnienie wniosku (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/18?w=WPL) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/66624/uzupelnienie-wniosku)

Wycofać wniosek można elektronicznie za pośrednictwem e-usługi  Wycofanie wniosku (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/17?w=WPL) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/66625/wycofanie-wniosku)

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799).

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za każdy egzemplarz  zaświadczenia - 17 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Elektronicznie za pośrednictwem e-usługi Status sprawy (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/1?goToSearch=true&w=WPL)

Prawidłowo wypełniony wniosek  załatwiany jest w terminie 7 dni, maksymalnie - 14 dni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu. 
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 80 58.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o ostateczności decyzji wydanej w Wydziale Planowania Przestrzennego, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  i adresowane  "Do organu II instancji wskazanego w postanowieniu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Zażalenie można złożyć:

 • elektronicznie korzystając z e-usługi Zażalenia na postanowienie (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/16?w=WPL),
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wybierając odpowiedni rodzaj pisma, w tym przypadku będzie to „pismo ogólne",
 • w formie papierowej w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadać na poczcie zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/66636/zazalenie-na-postanowienie).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji wraz z załącznikami
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy;
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Druk dostępny jest również w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego