Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa

Informacja UWAGA!!! Obsługa Klientów w godzinach od 8.00 do 13.00 tylko w COM I, II i III oraz od 8.00 do 15.15 w USC . NIECZYNNY jest COP, COM IV i punkt przy al. Karkonoskiej.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Prowadzący instalację (zgodnie z definicją określoną  w art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.). 

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Opłaty:

 • od zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych - 82 zł 
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii -17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj, z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca a  sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska - za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. (art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Wymagane wnioski i dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 • adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 • informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 • określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem


Do wniosku należy dołączyć:  

 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.


W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij