W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, z których emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska i Rolnictwa (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/226/3223)
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Prowadzący instalację (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 31 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/151) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji

Podstawa prawna:

 • Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Zgłoszenie instalacji powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację i jego adres zamieszkania;
 • adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja instalacji (oczyszczalni ścieków);
 • typ i nazwa oczyszczalni;
 • ilość odprowadzanych ścieków;
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni);
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (tak/nie);

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
 • dowód wniesionej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • mapa z naniesioną lokalizacja oczyszczalni ścieków.

Załączniki

Wniosek doc, 84 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego