W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/45111/sprawy-w-ktorych-przyjmowani-sa-klienci-w-usc)


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin lub wysłanie zgłoszenie urodzenia dziecka, mając założony profil zaufany (szczegóły na stronie obywatel.gov.pl)

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/227/3173)
Dział Rejestracji Urodzeń
ul. P. Włodkowica 20
I piętro, pokój 15,17
tel. +4871 777 99 55, 71 777 99 64, 777 99 65

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.

Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez oddziały noworodków.

Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu, po urodzeniu dziecka, informację gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują :

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–16:15

Uwagi:

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Odpisy w formie elektronicznej funkcjonują tylko w obiegu elektronicznym i mogą być wykorzystywane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane w sposób elektroniczny. Wydruk odpisu w formie elektronicznej nie jest dokumentem urzędowym

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto :
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu, po urodzeniu dziecka, informację o wymaganych dokumentach oraz o terminie w jakim mają zgłosić się do USC celem rejestracji dziecka.
Wskazanie terminu ma charakter organizacyjny. Rodzice, przyjmowani są zgodnie z wyznaczonym terminem i godziną.

Rejestrację narodzin dziecka w terminie wcześniejszym niż wyznaczony należy uprzednio uzgodnić telefonicznie, mailowo lub osobiście w Dziale Urodzeń.

Zgłoszenie się do rejestracji narodzin dziecka w terminie innym niż wskazany w informacji ze szpitala, może wiązać się z koniecznością oczekiwania w kolejce.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka
 • kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydrukiem przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego