W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Prawo jazdy – wymiana dokumentu wydanego przez władze Ukrainy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy prawo jazdy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Wydział Spraw Obywatelskich
  Dział Uprawnień Kierowców
  ul. G. Zapolskiej 4
  fax +48 71 777 76 00
  Informacja działu:
  tel. + 48 71 777 77 77
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4 
  sala obsługi (S1) w Dziale Uprawnień Kierowców 
  okienka 1-3,
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienko 8
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, okienko 7

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Strona (osoba posiadająca ważne krajowe ukraińskie prawo jazdy , przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października 2022 r.: 8:00 - 15:15
 • COM II
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października 2022 r. : 8:00 - 15:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15

Uwagi:

Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć osobiście lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
Strona dla klienta: www.esp.pwpw.pl

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Dodatkowo można zarezerwować numer kolejkowy w systemie rezerwacji numerów kolejkowych przez internet, na stronie bez-kolejki.um.wroc.pl

Opłaty:

Za wydanie prawa jazdy pobiera się:

 • opłatę za dokument prawa jazdy - 100 zł
 • opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł

Opłaty za wydanie prawa jazdy można wnieść w następujący sposób:

 • Oddziałach Obsługi Bankowej (https://bip.um.wroc.pl/artykul/151/2806/pob)
 • na rachunek bankowy:
  • za wydanie prawa jazdy: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
  • opłata ewidencyjna: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Dodatkowo obywatel Ukrainy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wymianę prawa jazdy, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia danych zawartych w dokumencie ukraińskim  oraz potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej w wysokości 125 zł na rzecz Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

W sprawach wymagających potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy  poprzez organ, który wydał prawo jazdy zgodnie z art. 35 KPA  do okresu oczekiwania  nie wlicza się czasu wykonania tych czynności (okres oczekiwania na potwierdzenie ukraińskiego prawa jazdy przez władze Ukrainy wynosi przeciętnie ok. 3-4 miesiące).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie);
  Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;
 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Genewie dnia 19 września 1949 roku.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
  Uwaga! 
  Formularz musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie !), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
 • kserokopia karty pobytu, ważnej wizy, zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy lub inny dokument stwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (pieczęć w paszporcie potwierdzająca złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Urzędzie Wojewódzkim),
 • do wglądu oryginał prawa jazdy  oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub polski dowód osobisty.

Załączniki

Wniosek pdf, 733 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego