W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zmiana celu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Informacja

Miejsce i termin złożenia wniosku

Osobiście:
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego
  pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
 • COM V
  ul. Hubska 8-16, parter, sala nr 1, stanowisko 1

Elektronicznie:

 • Złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP

Informacje podstawowe
Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Jeżeli w związku ze zmianą celu użytkowania wieczystego ulegnie obniżeniu wysokość stawki procentowej opłaty rocznej, właściciel nieruchomości pobiera jednorazową opłatę wynoszącą dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Zwolniony z opłaty skarbowej.
Art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015. 783 ze zmianami):
Nie podlega opłacie skarbowej: 1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: (…) h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 65).

Sposób rozpatrzenia sprawy
Właściciel przedstawia w formie pisemnego oświadczenia propozycję zmiany celu użytkowania wieczystego oraz wyznacza termin na zajęcie pisemnego stanowiska przez użytkownika wieczystego.

Podpisanie przez strony zgodnego oświadczenia w formie protokołu uzgodnień.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Sposób doręczenia

 • Listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu.


Tryb odwoławczy
Użytkownik wieczysty może wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.


Podstawa prawna
Art. 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65).


Wymagane dokumenty

 • wniosek o zmianę celu użytkowania wieczystego gruntu,
 • załączniki potwierdzające trwały sposób korzystania z nieruchomości lub inne stanowiące podstawę do zmiany celu tj.- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
  - zgłoszenie budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
  - uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • pełnomocnictwo lub upoważnienie (jeśli konieczne).

Załączniki

Wniosek doc, 45 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego