W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
III piętro, pok. 347
tel. +48 71 777 77 60
faks +48 71 777 79 94
e-mail:wzd@um.wroc.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 8:00–15:30

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (do pobrania),
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 1. Do wniosku dołączyć należy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, potwierdzającą spełnienie przez lokal wymagań przeciwpożarowych.
 2. Na podstawie złożonego wniosku osoby upoważnione przez Prezydenta Wrocławia przeprowadzają wizję lokalną w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.
 4. W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przedkłada do wglądu następujące dokumenty:
  1. tytuł prawny do lokalu;
  2. protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym:
  3. protokół z kontroli przewodów kominowych:
  4. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (wraz z dokonanymi pomiarami powierzchni użytkowej budynku/lokalu);
  5. oświadczenie właściciela lokalu/zarządcy nieruchomości dotyczące posiadania następujących dokumentów:
   a) oceny jakości wody na podstawie badania bakteriologicznego z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
   b) umowy na wywóz śmieci;
   c) umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego;
  6. umowę na świadczenie usług kateringowych:
   a) decyzję o zatwierdzeniu kuchni ... do prowadzenia działalności w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych;
   b) zaświadczenie Nr ... z dnia ... o wpisie (nazwa podmiotu świadczącego usługi kateringowe) do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Wrocławiu.
  7.  w zakresie wydawalni posiłków dla podmiotu zamierzającego prowadzić klub dziecięcy:
   a) decyzję o zatwierdzeniu wydawalni posiłków w lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy;
   b) zaświadczenie o wpisie wydawalni posiłków w lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów


* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w Punktach Obsługi Bankowej
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


Termin i sposób załatwienia sprawy: 
 
1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Prezydenta Wrocławia wraz z kompletem załączników, o których mowa we wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Druki do pobrania również w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Załączniki

Wniosek docx, 18 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane