W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. osoby fizyczne;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Godziny przyjmowania klientów:
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  • Informacja Urzędu: tel. +48 71 777 77 77,
  • Wrocławskie Centrum Integracji tel. 71 782 35 11,
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 71 777 93 97 oraz 71 777 79 26.


Uwagi:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

W przypadku, gdy lokal nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dziećmi, prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Prezydent Wrocławia odmawia dokonania wpisu do wykazu w przypadku, gdy podmiot występujący o wpis nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych podczas wizytacji w lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wrocław pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/187/dzienny-opiekun

Wniosek o wpis do wykazu składa się na portalu empatia.mrpips.gov.pl na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania do wykazu w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

Opłaty:
Wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy:
Brak,

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).


Wymagane wnioski i dokumenty:
Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego