W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Odznaka Honorowa Wrocławia „WROCŁAW Z WDZIĘCZNOŚCIĄ”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Biuro Prezydenta
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Prezydenta (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/228/3131)
Kancelaria Prezydenta
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 18, +48 777 89 55
e-mail: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

  • co najmniej 50 mieszkańców Wrocławia,
  • Prezydent Wrocławia,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia,
  • stała komisja Rady Miejskiej Wrocławia,

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia.

Stopnie odznaki:

  • I stopień – Złota Odznaka Honorowa Wrocławia;
  • II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa Wrocławia;
  • III stopień – Brązowa Odznaka Honorowa Wrocławia.

Odznaką mogą być wyróżnieni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcy a także polskie lub zagraniczne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub inne organizacje i  instytucje. Odznakę I stopnia nadaje się tylko jednemu Wyróżnionemu w danym roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu dodatkowej opinii Konwentu Odznaki, możliwe jest nadanie więcej niż jednej Odznaki I stopnia w danym roku.

Odznakę I, II i III stopnia nadaje się temu samemu Wyróżnionemu tylko raz.

Odznakę I, II i III stopnia wręcza się wraz z dyplomem nadania oraz miniaturą Odznaki.

Otrzymanie Odznaki I lub II stopnia nie jest warunkowane nadaniem wcześniej Odznaki niższego stopnia.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Odznaka może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne.

Odznakę nadaje Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki.

Odznakę wręcza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego upoważniona.

Odznakę I stopnia wręcza się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, lub w innych uroczystych okolicznościach. Odznakę II i III stopnia wręcza się podczas uroczystości okolicznościowych.

Opłaty:

Koszty związane z nadaniem Odznaki, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa poniżej  pokrywane są z budżetu Miasta Wrocławia.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Odznaki, miniatury Odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie, na pisemny wniosek Wyróżnionego, wydaje się egzemplarz wtórny odpowiednio Odznaki, miniatury Odznaki lub dyplomu, za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata w przypadku osoby fizycznej, nazwę adres lub siedzibę – w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innej organizacji i instytucji oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie.

Wniosek kieruje się do Konwentu Odznaki, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, co najmniej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia Odznaki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XX/415/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/26593/)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego