W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Studencki Program Stypendialny - Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/228/3134)
Rynek 13
II piętro, pok. 200

Informacje o Studenckim Programie Stypendialnym:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

O stypendium może ubiegać się student III roku lub lat wyższych, który:

 1. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i nie publicznych we Wrocławiu;
 2. uzyskał prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
 3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

Zasady przyznawania stypendium:

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów III roku i lat wyższych jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
 2. osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7:45—15:45

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego w dwóch terminach:

 1. na semestr zimowy- od dnia uruchomienia aplikacji do 30 czerwca danego roku akademickiego;
 2. na semestr letni - od dnia uruchomienia aplikacji do 30 listopada danego roku akademickiego.

Link do wniosku on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Okres pobierania stypendium

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.

Uwagi:

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,  w przypadku:

 1. skreślenia z listy studentów:
 2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
 3. niespełnienia warunków określonych w uchwalenr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania  i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy  z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca  2016 roku w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać, w formie pliku .pdf, następujące dokumenty wydane przez uczelnię polską:

 1. zaświadczenie  potwierdzające status studenta z podaniem nazwy, kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
 2. zaświadczenie o średniej ocen za ukończony semestr (na dzień składania wniosku on-line);
 3. zaświadczenie potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej  z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nauki na uczelni zagranicznej;
 4. prezentację.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego