W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dane osobowe

Zawiadomienie o usunięciu numerów ksiąg wieczystych z archiwalnej dokumentacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej w związku ze stwierdzonym naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.


Urząd Miejski Wrocławia chroni Państwa dane osobowe i wykonuje Państwa prawa.

Kiedy załatwiają Państwo sprawy w Urzędzie Miejskim Wrocławia, podają nam Państwo swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Prezydent Wrocławia. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Państwem umowy bądź zakresu zgody, której nam Państwo udzielili. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Czas ich przetwarzania regulują właściwe przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa

Poinformujemy Państwa o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Państwa prawa i wolności. Bezzwłocznie zajmiemy się problemem i podejmiemy niezbędne kroki, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Jeśli mimo wszystko uznają Państwo te działania za niewystarczające, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy tu dla Państwa

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Sebastianem Sobeckim – drogą elektroniczną (e-mail: iod@um.wroc.pl ) lub osobiście (ul. Gabrieli Zapolskiej 4). Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie: Inspektor Ochrony Danych (https://bip.um.wroc.pl/iod).

Jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, zwracając się do właściwego wydziału lub inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta w naszym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca i Centrum Obsługi Podatnika.

Informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych osobowych

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub Miejski Rzecznik Konsumentów.

Z każdym z administratorów można się skontaktować:

 • listownie na adres: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail: kum@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 777 77 77.
Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w związku z wszczynaną lub kontynuowaną przez Państwa sprawą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Najczęściej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane przetwarzane w systemach informatycznych mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

RODO wymienia następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do bycia poinformowanym o zasadach, celach, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (poprzez otrzymanie lub przesłanie danych innemu administratorowi w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy).
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, jednakże należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być zastosowane w każdym przypadku. Na przykład żądanie usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania zadań publicznych, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przeniesienie danych jest możliwe tylko w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy.
Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Inspektor ochrony danych  (IOD)

Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim Wrocławia jest Sebastian Sobecki. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
 • przez e-mail: iod@um.wroc.pl,
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24.

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (departamentem, wydziałem, biurem) prowadzącym sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Państwa pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o możliwych kanałach komunikacji z organem nadzorczym jest zamieszczona na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


Urząd Miejski Wrocławia zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawy-do-zalatwienia/361) w ramach opisu poszczególnych spraw.

Zazwyczaj znajdują się one na dole opisu sprawy w postaci załącznika o nazwie "Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław" albo są elementem formularza lub wniosku, który wypełnia się w ramach danej sprawy.


Szanowni Państwo,
realizując w Gminie Wrocław jeden z celów RODO (przejrzystość) niniejszym przedstawiamy wyciąg z Rejestru Czynności Przetwarzania (http://bip.um.wroc.pl/rcp) prowadzonego na podstawie dyspozycji art. 30 RODO.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego