W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII dnia 23 listopada 2017 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XLVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
23 listopada 2017 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.     Budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1224/17

I CZYTANIE
1) przedstawienie przez Prezydenta Wrocławia projektu uchwały budżetowej
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
2) przedstawienie stanowisk klubów
3) dyskusja
Projekt uchwały

2.     Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1225/17

I CZYTANIE
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych
Projekt uchwały

3.     Zmieniającej uchwałę nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok
– druk nr 1222/17
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4.     Zmieniającej uchwałę nr XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1223/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

5. Zmieniającej uchwałę nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy 
de minimis – druk nr 1220/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

6.     Wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– druk nr 1218/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,               
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie  

Wynik głosowania

7.     Zmieniającej uchwałę Nr VIII/147/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 1217/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

8. Zmieniającej uchwałę nr XXIII/496/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji
na lata 2016-2018” – druk nr 1196/17 


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Zarządu Spółki pod firmą Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. 
  z siedzibą we Wrocławiu – Grażyna Adamczyk-Arns
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

8A. Przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – druk nr 1227/17
- punkt wprowadzony do porządku obrad

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  Komisja Edukacji i Młodzieży,
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania


9.     Udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we Wrocławiu w obrębie Plac Grunwaldzki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu
– druk nr 1202/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

10.     Wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 
– druk nr 1195/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Stanisław Kosiarczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

11. Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018 - 2020 – druk nr 1191/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Edukacji i Młodzieży Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

12.     „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
dla miasta Wrocławia na rok 2018”– druk nr 1192/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

13.     Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Bez barier”
na lata 2018 – 2022 - druk nr 1193/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14. Zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych
w 2018 roku 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 1194/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14A.   Rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe – druk nr 1221/17
- punkt wprowadzony do porządku obrad

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały
Uzasadnienie


Wynik głosowania

15.     Zmieniającej uchwałę nr XXV/905/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
pod nazwą „Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu
– druk nr 1201/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny,
  Zdrowia i Spraw  Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

16.     Zmieniającej uchwałę nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji
kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu – druk nr 1203/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

17. Zmieniającej uchwałę nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
we Wrocławiu – druk nr 1204/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

18. Zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu – druk nr 1205/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, 
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

19. Zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia - druk nr 1190/17


- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

20.     „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2025”
- druk nr 1210/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje  –Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Agnieszka Cybulska- Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komunikacji i Ochrony Środowiska, pozostałe komisje 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały

Wynik głosowania

21. Ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego w rejonie ul. Torfowej we Wrocławiu - druk nr 1206/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje  –Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Agnieszka Cybulska- Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

22.     Ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 2/18, AM – 1, obręb Sołtysowice
we Wrocławiu - druk nr 1207/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje  –Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Agnieszka Cybulska- Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

23.     Ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Nadbrzeżnej we Wrocławiu - druk nr 1208/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje  –Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Agnieszka Cybulska- Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

24.   Zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na Grobli Karłowicko - Rędzińskiej
w rejonie 
ul. Zawalnej - druk nr 1209/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje  –Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Agnieszka Cybulska- Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

25.     Zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 1211/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych – Dariusz Jędryczek 
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

26. Zmieniającej uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1219A/17

-  wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

27.     Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w budynku 
przy ul. Gołężyckiej we Wrocławiu – druk nr 1197/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

28.     Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ul. Szewskiej we Wrocławiu – druk nr 1198/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

29.     Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w budynku 
przy ul.  Stefana Żeromskiego we Wrocławiu – druk nr 1199/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

30.   Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu – druk nr 1200/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

31.      Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego,
Karmelkowej i Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu – druk nr 1212A/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały

Wynik głosowania

32.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów,
Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu  – druk nr 1213/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały

Wynik głosowania

33. Nadania nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia – druk nr 1057/17
 
II CZYTANIE
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, 
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

34. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1215/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, 
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

35.     Zmieniającej uchwałę nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia – druk nr 1216/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, 
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

36.     Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających
– druk nr 1186/17


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 
37.      Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu oraz uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej
we Wrocławiu – druk nr 1184/17 - punkt wycofany z porządku obrad

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

38.     Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu oraz uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej
we Wrocławiu – druk nr 1185A/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

39.      Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1168/17

II CZYTANIE
 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

40.      Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1180/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

41.     Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1181/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

42.     Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1187/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

43.     Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1188/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

44.     Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1189/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

45.     Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 1179/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

46.     Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego –   druk nr 1182/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

47.   Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1183/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

48. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 1226/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania


49. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - druk nr 1214/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


Wynik głosowania

IV. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”
Projekt uchwały

Wynik głosowania

V. Przyjęcie protokołu sesji XLVII/17.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.
       

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego