W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI dnia 14 września 2017 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XLVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
14 września 2017 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

III. Informacje Prezydenta Wrocławia:

1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2017 roku; 

2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2017 roku; 

3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2017 roku.


- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- dyskusja

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.    Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok
– druk nr 1043/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

2.    Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1044/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3.    Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2017 i 2018 rok
– druk nr 1038/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4. Zmieniająca uchwałę nr XXI/443/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1035/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
   Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska 
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

5. Ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej - druk nr 1021/17

I czytanie
 - wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
   Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

6.     Zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu
– druk nr 1039/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych – Dariusz Jędryczek 
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7. Utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Humanitarium i nadania jej statutu – druk nr 1036/17

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz 
 - referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

8. Zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych
– druk nr 1022/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz 
 - referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
 - opiniują -  Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

9.     Zmieniająca uchwałę nr XXXI/640/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym
i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – druk nr 1020/17


 - wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, 
   Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów 
Projekt uchwały

Wynik głosowania

10. Zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie przez Prezydenta Wrocławia Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ronda na ul. Granicznej – „Węzeł Lotnisko” polegającej na wykonaniu połączeń by-pass we Wrocławiu
– druk nr 1045/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komunikacji i Ochrony Środowiska,
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
 - komisja odpowiedzialna - Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

11. Pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu - druk nr 1033/17

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
    Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

12. Pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Karmelkowej i części ulicy Strzegomskiej
we Wrocławiu – druk nr 1032/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,              
    Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

13. Zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych - druk nr 1031/17

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,                    
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Jana Kasprowicza
oraz ulic Adama Asnyka i Marii Konopnickiej we Wrocławiu - druk nr 1023/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej
i Pedagogicznej we Wrocławiu - druk nr 1024/17


 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
16. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 9-go Maja,
Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza we Wrocławiu - druk nr 1025/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie     

Wynik głosowania

17. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1034/17
 
 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
 - referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
   Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie  

Wynik głosowania
Wynik głosowania 
Wynik głosowania

18. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1019/17
       
 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
   Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

19. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1007/17
       
 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, 
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
20. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1008/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, 
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

21. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1009/17
      
 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, 
   Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

22. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej  we Wrocławiu – druk nr 1026/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

23. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą
uchwałę nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”
– druk nr 1027/17


 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

24. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1040/17

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
 - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
 - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

25. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych – druk nr 1028/17

  - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
  - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
  - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
  - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

26. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 1030/17

  - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
  - referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
  - opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
  - komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

27. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1042/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

28. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego częściowej zmiany uchwały -  druk nr 1029/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

29. Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 1037/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały 

Wynik głosowania

30. Rozpatrzenia wniosku o rozszerzenia strefy płatnego parkowania- druk nr 1041/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały  

Wynik głosowania

V. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów;
Wynik głosowania

1A) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław;
Wynik głosowania

2) sprostowania błędu.
Wynik głosowania

VI. Przyjęcie protokołów sesji: 
XXXIX/17, XL/17, XLI/17, XLIII/17, XLIV/17 i XLV/17

VII. Interpelacje i zapytania.

VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego