W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVI dnia 9 lutego 2017 r., godz. 12:00

Porządek obrad  
XXXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
9 lutego 2017 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9,
we Wrocławiu

I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

   
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Sprawozdanie

IV.    Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2016


- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Stanisław Kosiarczyk
Sprawozdanie

V.     Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie przyjęcia we Wrocławiu rodzin z ogarniętego działaniami wojennymi Aleppo i udzielenia im wszelkiej niezbędnej pomocy - druk nr 826/17

 - wnioskodawca - Radni Rady Miejskiej Wrocławia - Renata Granowska, Agnieszka Rybczak i Sebastian Lorenc
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- dyskusja
Projekt uchwały

Wynik głosowania


VI.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.         Udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
druk nr 813/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2.         Określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wrocław środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej działającego jako samorządowy zakład budżetowy– druk nr 811/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3.         Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu– druk nr 812/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4.          Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 823/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

 4A.      Zmieniająca uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej druk nr 824/17

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania

5.         Zmieniająca uchwałę nr XXXV/749/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
– druk nr 816/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5A. Zmieniająca uchwałę nr XXXV/748/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego druk nr 825/17

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania


6.         Kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto –
druk nr 817/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7.         Przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiative”
druk nr 822/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

8.         Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/682/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 160– druk nr 815/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

9.         Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej
oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu– druk nr 814/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
    Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

10.         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 810/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
    Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

11.         Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
– in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 - 2019” – druk nr 629A/16


- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

12.         Przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia – druk nr 703A/17

I czytanie
- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje – Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna  - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik

Wynik głosowania

13.    Zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia – druk nr 808/17

- wnioskodawca – Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14.    Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych
na dzień
… 2017 r. – druk nr 809/17

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania


15.         Zmieniająca uchwałę nr XIII/256/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia
do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 807/17


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

16.        Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 821/17


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

17.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 820/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

18.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 806/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

19.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 818/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

20.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 819/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

21.    Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1)    uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu
Obwieszczenie

Wynik głosowania

2)    uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód
we Wrocławiu

Obwieszczenie

Wynik głosowania

VI.    Przyjęcie protokołu sesji XXXIV.

VII.    Interpelacje i zapytania.

VIII.    Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego