W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XX dnia 21 stycznia 2016 r., godz. 12:00

Porządek obrad
XX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 stycznia 2016 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice we Wrocławiu


I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III.    Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1)    zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2)    informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3)    zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2015  r. do 31 grudnia 2015 r.

- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak

Załącznik


 IV.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

IVA.    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 414/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


IVB.    Zmieniająca uchwałę Nr XIX 379/15 Rady Miejskiej Wroclawia w spawie budżetu Miasta na 2016 rok - druk nr 451/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe  komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


IVC.    Zmieniająca uchwałę Nr XIX 380/15 Rady Miejskiej Wroclawia w spawie budżetu Miasta na 2016 rok - druk nr 452/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe  komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik głosowania1.    Przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2016 - 2020 – druk nr 424/16


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – Zdzisław Olejczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik głosowania2.    Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 425/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Opinia

Załącznik

Wynik głosowania3.    Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych – druk nr 426/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Opinia

Załącznik

Wynik głosowania4.    Kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto – druk nr 436/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania5.    Kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej – druk nr 437/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania6.    Kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk nr 428/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania7.    Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – druk nr 427/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania8.    Zamiaru likwidacji:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1)    zamiaru likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 430/16

Projekt uchwały

Wynik głosowania

2)    zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. Czesława Miłosza przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu – druk nr 431/16

Projekt uchwały

Wynik głosowania

3)    zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu – druk nr 432/16

Projekt uchwały

Wynik głosowania

4)    zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 433/16

Projekt uchwały

Wynik głosowania9.    Zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu – druk nr 434/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania10.    Zamiaru przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu – druk nr 435/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania11.    Określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 438/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania12.    Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławia – druk nr 440/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania13.    Zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu – druk nr 439/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania14.    Ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia - druk nr 416/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Wynik głosowania15.    Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 448/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania16.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Drukarskiej i Sztabowej we Wrocławiu – druk nr 441/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania17.    Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok - druk nr 415/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna

Projekt uchwały

Wynik głosowania18.    Zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – druk nr 445/16

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Achitektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania19.    Zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 444/16

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Achitektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania20.    Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 449/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik glosowania21.    Wskazania członka Wrocławskiej Rady Seniorów – druk nr 423/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania22.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – druk nr 418/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania23.    Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu – druk nr 419/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania24.    Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu – druk nr 420/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


25.   Rozpatrzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu - druk nr 450/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania26.    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 421/16


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania27.    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 422/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania28.    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 442/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania29.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 446/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania30.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 447/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania31.    Rozpatrzenia petycji – druk nr 417/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowaniaV.    Dyskusja i głosowanie nad projektem apelu w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia - druk nr 396A/15

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki
- dyskusja

Projekt apelu

Wynik głosowaniaVI.    Przyjęcie protokołu sesji XVIII/15.VII.    Interpelacje i zapytania.VIII.    Wolne wnioski i oświadczenia.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego