W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX dnia 22 grudnia 2015 r., godz. 12:00

Wersja strony w formacie XML

Porządek obrad
Sesja XIX Rady Miejskiej Wrocławia
22 grudnia 2015 roku, godz. 12:00
w sali 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu


I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Wynik głosowania

III.  Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.    Budżetu Miasta na 2016 rok – druk nr 376/15

II czytanie
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

1)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2)    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
3)    opinie klubów,
4)    opinie poszczególnych komisji,
5)    dyskusja,
6)    stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wniosków mniejszości i przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,
7)    głosowanie zgłoszonych wniosków mniejszości,
8)    głosowanie projektu uchwały budżetowej.

Projekt uchwały

Opinia RIO

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania


2.    Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 377/15

II czytanie
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów,pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3.    Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 405/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


4.    Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 406/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik głosowania


5.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry
we Wrocławiu – druk nr 294A/15

II czytanie
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


6.    Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 401/15
(ul. Murowana i ul. Plenerowa)

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


7.    Wyrażenia zgody na sprzedaż Województwu Dolnośląskiemu, za cenę niższą niż wartość rynkowa, nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 41 – druk nr 408/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8A.    Zmieniająca uchwałę nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – druk nr 398/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


8B.    Zmieniająca uchwałę VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz zmieniająca Uchwałę nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław - druk nr 395/15 punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9.    Zmieniająca uchwałę nr XVII/309/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 – druk nr 399/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


10.    „Wrocławskiego programu promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży na lata 2016-2018” – druk nr 400/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


11.    Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia – druk nr 407/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 402/15
(ul. Drobnera 11 /hotel HP Park Plaza/)

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13.    Powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – druk nr 412/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania


14.    Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – druk nr 413/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje  - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15.    Zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 409/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16.    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 403/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 404/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 410/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 411/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


IV.    Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie
potępienia zjawisk propagujących przemoc i nienawiść na tle religijnym i etnicznym - druk nr 397/15

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Dominik Kłosowski
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Dominik Kłosowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- dyskusja

Projekt stanowiska

Wynik głosowania


V.    Interpelacje i zapytania.

VI.  Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane