W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w ramach w ramach modułu II programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnośc

Loga instytucji finansujących projekt: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ośrodek Wsparcia i Testów

Realizacja zadania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło finansowania:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia, o instrumentach aktywizacji; pomocy w przygotowaniu planu aktywizacji osób z niepełnosprawnością, sporządzaniu odpowiednich dokumentów lub w zależności od potrzeb skontaktowanie osoby z niepełnosprawnością z właściwą jednostką/instytucją upoważnioną do udzielania oczekiwanej pomocy oraz weryfikacja sposobu załatwienia sprawy. Ponadto, działania CIDON mają na celu m.in.: zapewnienie informacji na temat programów realizowanych przez PFRON, programów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, w tym np.: zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Działania w programie

Świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usług eksperckich mających na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Udział w programie jest powiązany z przedsięwzięciem pod nazwą "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu” realizowanym w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Harmonogram działań:

„Okres I” 01.02.2022 r.- 31.12.2022 r. (11 miesięcy) – wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania biura OWiT, zatrudnienie personelu, przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, zakup sprzętu do wypożyczalni, uruchomienie wypożyczalni sprzętu, świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usług eksperckich.
„Okres II” 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (12 miesięcy) – funkcjonowanie biura OWiT i wypożyczalni sprzętu, świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usług eksperckich.
„Okres III” 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. (12 miesięcy) - funkcjonowanie biura OWiT i wypożyczalni sprzętu, świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usług eksperckich.


Grupa docelowa: 

Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia).
Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

W okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia OWiT będzie działał w przeważającym zakresie na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych. W późniejszym okresie funkcjonowania OWiT powinien być gotowy organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia działań na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami wymagających zastosowania TA.


Wnioskodawca:

Gmina Wrocław


Realizator projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu


Całkowity koszt grantu: 

1 395 275,00 zł


Termin realizacji:

01.02.2022 r.– 31.12.2024 r. 


Adres Biura Realizatora

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego