W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Loga instytucji realizujących i współfinansujących projekt

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu III „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Cel

W ramach Modułu III, osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie w formie dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych z uwagi na brak możliwości organizacji zajęć w placówce w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii,  przy spełnieniu dodatkowo następujących wszystkich przesłanek:

 • podopieczny placówki utracił w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku(…) możliwość korzystania z zajęć w placówce przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczychw każdym z miesięcy, których dotyczy wniosek o dofinansowanie,
 • placówka rehabilitacyjna, w której utracił wsparcie świadczy pomoc w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku (rozdział II ust. 10 programu),
 • za miesiąc, za który podopieczny placówki ubiega się o dofinansowanie w programie nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Grupa docelowa:

Adresatami programu są:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizator projektu:

 • Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 2 460 000,00 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 4 czerwca 2020r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 4 września 2020r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
https://www.mops.wroclaw.pl/

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (pokój 25)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego