W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Mój Zielony DOM

Cel projektu:
Projekt zakłada podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów  w Polsce przez umożliwienie przedszkolakom i uczniom poznania świata w jego złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie aktywności badawczej, uczenie wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej, motywowanie do dalszej edukacji i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Grupa docelowa:
Wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat: wychowankowie wrocławskiego Przedszkola Nr 58, Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 24, którzy mają zainteresowania przyrodnicze, prospołeczne i artystyczne oraz społeczność lokalna – mieszkańcy osiedli w rejonie placówek biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych dla nich działaniach edukacyjnych:

  1. Zielone szkoły, wycieczki jednodniowe i z noclegiem
  2. Wizyty edukacyjne w ZOO, Humanitarium, Ogrodzie Botanicznym
  3. Ekopikniki i ekofestyny
  4. Warsztaty ekologiczne i koła zainteresowań
  5. Wykłady o tematyce proekologicznej

W ramach projektu zaplanowano także remont i adaptację sal w szkołach na potrzeby zorganizowania w nich pracowni przyrodniczych, florystyczno-przyrodniczych, odnawialnych źródeł energii oraz laboratorium „Mój zielony DOM”.  Sale zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ułatwiający uczniom nabywanie nowej wiedzy w atrakcyjny, aktywny sposób (m.in. tablice i projektory multimedialne, drukarki 3D, specjalistyczne urządzenia umożliwiające eksperymentowanie oraz poznanie źródeł i zasobów energii odnawialnej). Przy szkołach powstaną także ścieżki edukacyjne udostępnione wrocławskim przedszkolakom, uczniom i społeczności lokalnej. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz naturalne środki dydaktyczne ułatwią poszerzenie wiedzy o środowisku i  poznanie natury w całej jej różnorodności i złożoności.

Termin realizacji:
Projekt „Mój zielony DOM” realizowany jest w okresie 01.06.2014-30.04.2016 r. Współfinansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz środków własnych Gminy Wrocław.

Realizator projektu:
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu:  2 629 553,00
  • Kwota dofinansowania: 2 235 120,00
  • Wkład Miasta: 394 433,00

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:http://www.mojzielonydom.cku.wroc.pl

Kontakt
Pani Anna Bajuk
Specjalista ds monitoringu i ewaluacji
ul. Szkocka 64 B
pok.45-46
54-402 Wrocław
telefon: 71 353 44 77
e-mail: abajuk@cku.wroc.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego