W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Program udostępniania kompostowników

Wersja strony w formacie XML
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o kontynuacji programu udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Dotychczas w ramach programu użyczonych zostało 1839 szt. kompostowników.

Według stanu na 30 lipca 2020 r., do rozdysponowania pozostało 215 szt. kompostowników.

I. Program  skierowany   jest  do mieszkańców Wrocławia oraz do placówek oświatowych położonych na terenie miasta.

   Celem programu jest:

 • edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów,
 • promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby,
 • zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów  komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.


II. Warunki użyczenia kompostownika:

 1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:
  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

 1. Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.
 2. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.


III.
Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

 1. instrukcję montażu kompostownika,
 2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
 3. informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.


IV.
W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

 1. wykorzystanie  kompostownika  w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych  oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji  zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
 2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
 3. ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

V.  Dodatkowe informacje:

 • Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.
 • Kompostowniki są do odbioru w formie złożonej w kartonach o wymiarach 95 x 29 x 41 cm o masie 17,5 kg.
 • Pojemność kompostownika – 720 l.
 • Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.


VI.
 Wnioski o  użyczenie kompostowników należy składać  w siedzibie Wydziału Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. Hubskiej 8-16, 50-502 Wrocław, w BOK 5 - sala na parterze lub sekretariacie - I piętro, pokój 127

Termin przyjmowania wniosków - wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.
O  przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

VII. Mieszkańcy  Wrocławia   mogą  starać   się  o użyczenie  1 sztuki kompostownika na daną    nieruchomość,  placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

VIII.  Mieszkańcy Wrocławia,  po  podpisaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa umowy użyczenia i   otrzymaniu protokołu odbioru kompostownika, będą mogli go odebrać osobiście z siedziby Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej 8-16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.30.  W indywidualnych,  uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca.  

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się TUTAJ.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane