W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Posiedzenie dnia 15 października 2014 r., godz. 13:30

Miejsce posiedzenia: sala 309 Sukiennice 9

Porządek posiedzenia:

1.Opinia komisji dot.

a) „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2014 roku”;
b) „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wro-cławia za I półrocze 2014 roku”;
c) „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicz-nych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wro-cławia za I półrocze 2014 roku.

2. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok – druk nr 1741/14

3. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1742/14

4. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwesty-cyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców  prowadzą-cych działalność gospodarczą na terenie Wrocławia – druk nr 1744/14

5. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzą-cych nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia – druk nr 1745/14

6. opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwesty-cyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie par-ków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicz-nych usytuowanych na terenie Wrocławia – druk nr 1746/14

7. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowa-dzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia – druk nr 1747/14

8. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-chomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis – druk nr 1748/14

9. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych – druk nr 1734/14

10. Opinia komisji dot. wniosków Wydziału Środowiska i Rolnictwa o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę Wrocław                  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (pismo z dn. 5.09.2014 znak pisma: WSR-F.3037.1.39.2014.AW;L.dz.119848;pismo z dn.5.09.2014 – znak pisma WSR-F.3037.1.40.2014.AW; pismo z dn. 5.09.2014 – znak pisma WSR-F.3037.3.54.2014.AW; pismo z dn.11.09.2014 – znak pisma WSR-F.3037.3.55.2014.ES).

11. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego progra-mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2015” – druk nr 1715/14  

12. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Ni-skich Łąkach i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu – druk nr 1735/14.

13. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesła-wa Drobnera i Kładki Słodowej we Wrocławiu – druk nr 1736/14

14. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu – druk nr 1723/14

15. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu – druk nr 1724/14

16. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Jordanowskiej i ks.Jana Dzierżonia we Wrocławiu – druk nr 1725/14

17. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu – druk nr 1727/14

18. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Działdowskiej i Tczewskiej we Wrocławiu – druk nr 1728/14

19. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Trasa Szewczenki we Wrocławiu – druk nr 1729/14

20. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kar-melkowej i Kupieckiej we Wrocławiu – druk nr 1719/14

21. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Żelaznej, Icchaka Lejba Pereca i Grabiszyńskiej we Wrocławiu – druk nr 1720/14

22. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie  ulic Józefa Chełmoń-skiego i Juliusza Kossaka we Wrocławiu – druk nr 1721/14

23. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru położonego w rejonie ulic Par-kowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu – druk nr 1722/14

24. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu we Wrocławiu – druk nr 1726/14

25. Opinia komisji dot. wykazów skierowanych przez:

a) Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości:

- nr 72/2014 – znak pisma WNS.SN.6840.125.2012; 41740/2014/W  z dn. 5.09.2014
- nr 74/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.22.2014; L.dz.41297.2014  z dn. 4.09.2014
- nr 75/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.31.2011; WNS-SN-6840.270.2014 L.dz.42554.2014  z dn. 9.09.2014
- nr 77/2014 – znak pisma WNS-NZ.6823.1.11.2014; L.dz.42347/2014  z dn. 9.09.2014
- nr 78/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.287.2013; 42547/2014/W  z dn. 9.09.2014
- nr 82/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.305.2014; L.dz.47883.2014  z dn. 25.09.2014
- nr 83/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.113.2014; L.dz.51427.2014  z dn. 7.10.2014
- nr 84/2014 – znak pisma WNS.SN.6840.174.2013; 51778/2014/W  z dn. 8.10.2014
- nr 56/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.II,III.7125/56/14  z dn. 26.09.2014
- nr 57/P/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.I.7121/57/P/14  z dn. 10.09.2014
- nr 58/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.II.7121/58/P/14  z dn. 9.09.2014
- nr 59/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II.7121/59/14  z dn. 8.09.2014
- nr 60/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.I.7121/60/14  z dn. 9.09.2014
- nr 62/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.62.P.14  z dn. 8.09.2014
- nr 63/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.II,IV.7121/63/P/14  z dn. 19.09.2014
- nr 65/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.V.7121/65/P/14 z dn. 26.09.2014
- nr 66/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.IV.7121/66/P/14 z dn. 26.09.2014
- nr 67/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.67.P.14 z dn. 26.09.2014
- nr 69/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.I.7125/69/2014 z dn. 3.10.2014

b) Zarząd Zasobu Komunalnego:

- nr WU/37/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2721/14 z dn. 30.09.2014.
- nr WU/38/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2721/14 z dn. 30.09.2014.
- nr WU/39/14– znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2531/14  z dn. 10.09.2014
- nr WU/40/14– znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2531/14  z dn. 10.09.2014
- nr WU/41/14– znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2631/14  z dn. 22.09.2014
- nr WU/42/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2736/14 z dn. 2.10.2014.
- nr WU/43/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2736/14 z dn. 2.10.2014.
- nr WU/44/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2736/14 z dn. 2.10.2014.
- nr WU/45/2014 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2772/14 z dn. 6.10.2014.
- nr WU/46/2014 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2806/14 z dn. 8.10.2014.
- nr WU/47/2014 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2806/14 z dn. 8.10.2014.
c) Wydział Nieruchomości Komunalnych:
- nr 25/2014 – znak pisma WNK-UPN.6845.5.2014  z dn. 24.09.2014
- nr 26/2014 – znak pisma WNK-UPN.6840.33.2014 z dn. 1.10.2014.

26. Pismo z dn. 9.09.2014 WSR-R.6150.3.8.2013.WT skierowane do wiadomości komisji przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dot. realizacji „Programu ogranicza-nia uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia” w latach 2013-2015.

27. Pismo z dn. 16.09.2014 WTR.O.7030.4.11.2014.JM skierowane do wiadomości komisji przez Wydział Transportu - dot. odpowiedzi na pismo Wydziału Transportu WTR-O.7030.4.11.2014.JM z dn. 1.07.2014  dot. uchwały Nr XXI/682/Rady Miej-skiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad odpłatności za usługi transportu zbiorowego(dot. pisma komisji z dn.23.06.2014 – BRM-DPP.0014.7.44.2014).

28. Pismo z dn. 19.09.2014 WIM-EM.7223.25.2014.WW skierowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 10.09.2014  BRM-DPP.0014.7.61.2014  dot. przeniesienia przystanku autobusowego nr 24112 i montażu dźwiękochłonnego w rejonie nieruchomości przy ul.Boya-Żeleńskiego 72.

29. Pismo z dn. 29.09.2014 SE/PP/3797/09.2014 skierowane przez Stowarzysze-nie Ekonatura Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekolo-gicznych dot. współpracy polegającej na prezentacji Urzędu Miejskiego jako pro-motora programów prozdrowotnych i upowszechniania edukacji ekologicznej we Wrocławiu.

30. Wolne wnioski- sprawy bieżące.

31. Przyjęcie protokołu nr 62 z posiedzenia komisji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego