W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Posiedzenie dnia 9 lipca 2014 r., godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: sala 309 Sukiennice 9

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  budżetu Miasta na 2014 rok – druk nr /14

2. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr /14

3.  Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowch i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1604/14

4. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych – druk nr 1613/14

5.  Pismo do wiadomości komisji radcy prawnego Jędrzeja Klatki z dnia 23 czerwca 2014 roku – reprezentującego Spółdzielnię Mieszkaniowa „Pod Jaworami” – stanowiące w swojej treści wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjętą uchwałą nr XXIX/657/12 z dnia 5 lipca 2012  roku w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku.

6. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2015” – druk nr 1552/14 – II czytanie

7. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia – druk nr 1615/14

8. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu – druk nr 1616/14

9. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu – druk nr 1616/14

10. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu – druk nr 1618/14

11. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu – druk nr 1619/14

12. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poświęckiej i Krzyżanowickiej we Wrocławiu – druk nr 1620/14

13. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu – druk nr 1621/14

14. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów i we Wrocławiu – druk nr 1622/14

15. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu – druk nr 1623/14

16. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu – druk nr 1624/14

17. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św.Józefa we Wrocławiu – druk nr 1625/14

18. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trójkatnej we Wrocławiu – druk nr 1626/14

19. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kominiarskiej, Jubilerskiej i Sułowskiej oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia we Wrocławiu – druk nr 1627/14
20. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul.Podwale, ul.Dworcowa, ul.Tadeusza Kościuszki i ul.Kazimierza Pułaskiego  – druk nr 1628/14

21.Opinia komisji dot. wykazów przekazanych przez:
a)Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości:
- nr 50/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.214.2013; L.dz.23383.2014 z dn. 20.06.2014
- nr 51/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.168.2014; 23325/2014/W z dn. 20.06.2014
- nr 44/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121/44/P/14 z dn. 23.06.2014
- nr 45/P/2014 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.III.7121/45/14 z dn. 23.06.2014

22. Pismo z dn. 17.06. 2014 do wiadomości komisji skierowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej dot. pisma komisji z dn. 26.05.2014 BRM-DPP.0014.7.38.2014 w sprawie rewitalizacji placyku przy ul.Kościuszki i ul.Czystej.

23. Pismo z dn. 23.06.2014 do wiadomości komisji skierowane przez Atena Sp. z o.o. do EKOSYSTEM sp. z o.o., zawierające wniosek o zorganizowanie spotkania z udziałem zarządców nieruchomości: KOO sp. z o.o., Zarządca sp. z o.o., ZGM „Centrum” sp. z o.o., ZGN WRO-DOM sp. z o.o., ZN „Bonitatis”, ZN HJW oraz przedstawicieli Zarządu Zasobu Komunalnego i Wrocławskich mieszkań sp. z o.o.  w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu zalegania odpadów wielkogabarytowych i gruzu nieznanego pochodzenia. 

24. Wolne wnioski – sprawy bieżące.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego