W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Posiedzenie dnia 21 maja 2014 r., godz. 13.30

Miejsce posiedzenia: sala 309

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok – druk nr 1572/14.
2. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr – druk nr 1573/14.
3. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/389/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym – druk nr 1566/14.
4. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – druk nr 1554/14.
5. Opinia komisji dot. wniosków Wydziału Środowiska i Rolnictwa o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę Wrocław  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pismo z dn. 22.04.2014 znak pisma: WSR-F.3037.3.32.2014.ES, pismo z dn. 22.04.2014 znak pisma WSR-F.3037.3.31.2014.ES, pismo z dn.30.04.2014 WSR-F.3037.3.34.2014.AW, pismo z dn. 30.04.2014 WSR-F.3037.3.33.2014.AW, pismo z dn.8.05.2014 WSR-F.3037.3.37.2014.ES, pismo z dn. 8.05.2014 WSR-F.3037.3.36.2014.AW, pismo z dn. 8.05.2014 WSR-F.3037.3.38.2014.AW).
6. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2015” – druk nr 1552/14.
7. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gałowskiej 12 we Wrocławiu – druk nr 1557/14.
8. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu – druk nr 1558/14.
9. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie  ulic Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu – druk nr 1559/14.
10. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu – druk nr 1560/14.
11. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej we Wrocławiu – druk nr 1561/14.
12. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu – druk nr 1562/14.
13. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu – druk nr 1563/14.
14. Opinia komisji dot. wykazów przekazanych przez:
a)Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości:
-nr 29/14 – znak pisma WNS-SN.V.6840.50.2014; l.dz.9200/2014/W z dn. 17.04.2014
-nr 30/14 – znak pisma WNS-NZ.6823.1.18.2013; l.dz.1760/2014 z dn. 14.04.2014
-nr 31/14 – znak pisma WNS-SN.6840.51.2014; l.dz.00009277/2014/W z dn. 17.04.2014
-nr 32/14 – znak pisma WNS-NZ.6823.1.11.2013;l.dz.7729/2014/W z dn. 10.04.2014
-nr 33/14 – znak pisma WNS-SN-III.6840.54.2014;l.dz.9441.2014 z dn. 22.04.2014
-nr 34/14 – znak pisma WNS-NZ.IV.I.6823.2013;l.dz.1831 z dn. 23.04.2014
-nr 35/14 – znak pisma WNS.SN.6840.57.2011;12708/2014/W z dn. 8.05.2014
-nr 13/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.III.7125/13/2014 z dn. 22.04.2014
-nr 20/P/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.20.P.14 z dn. 4.04.2014
-nr 21/P/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II,III.7121/21/2014 z dn. 16.04.2014
-nr 23/P/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II,III.7121/23/2014 z dn. 22.04.2014
-nr 24/14 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.I.7125/24/2014 z dn. 22.04.2014
-nr 29/P/14 – znak pisma WNS-BSL- RPLU.7121.29.P.14 z dn. 12.05.2014
b)Zarząd Zasobu Komunalnego:
- nr WU/18/14 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/1086/14 z dn. 15.04.2014
- nr WU/19/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/1245/14 z dn. 29.04.2014
- nr WU/20/14 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/1237/14 z dn. 29.04.2014
- nr WU/21/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/1245/14 z dn. 29.04.2014
- nr WU/22/14 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/1301/14 z dn. 7.05.2014
15. Informacja Prezydenta Wrocławia na temat:
a) zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 października 2013r. do 31 marca 2014r.
b) informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego za okres od 1 października 2013r. o do 31 marca 2014r.
c) zestawienia wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014.
16. Pismo z dn. 23.04.2014 – WIM-EZR.7223.23.2014.ŁJ skierowane przez Departament Infrastruktury i Gospodarki, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.03.2014 BRM-DPP.0014.7.25.2014 dot. organizacji ruchu na sięgaczu ul.Partynickiej.
17. Pismo z dn. 28.04.2014 – WTR-DA.7344.148.2014.KP skierowane przez Wydział Transportu, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 25.03.2014 – BRM-DPP.0014.7.14.2014 dot. propozycji i uwag  stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi transportu osobowego we Wrocławiu (dot. uregulowań prawnych dot. cen minimalnych za świadczenie usług przewozowych na terenie Wrocławia).
18. Pismo z dn. 26.03.2014 BRM-DPP.0014.7.24.2014  Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.03.2014 – BRM-DPP.0014.7.24.2014 (dot. pisma Rady Osiedla Leśnica w sprawie budowy połączenia Portu Lotniczego ze stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej 94 we Wrocławiu – etap II (oś Inkubacji od ul.Miodowej do ul.Piołunowej)- obwodnica Leśnicy.
19. Pismo z dn. 23.04.2014 WIM-ER.7223.374.2014.MW skierowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.03.2014 BRM-DPP.0014.7.23.2014 dot. lokalizacji postoju taksówek na osiedlu Księże Małe we Wrocławiu.
20. Pismo z dn. 8.04.2014 l.dz./OXYGO/RŻ/4362/04/2014/W EKOSYSTEM Sp. z o.o., stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.03.2014 BRM-DPP.0014.7.22.2014 dot. niewłaściwego stanu porządkowego miejsca gromadzenia odpadów, zlokalizowanego we wnętrzu podwórzowym ograniczonym ulicami: Ołbińską i Krętą.
21. Pismo z dn. 16.04.2013 (data wpływu do BRM 22.04.2014) Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości dot. wykazu nr 38/13 z dn. 24.05.2013r.
22. Pismo z dn. 30.04.2014 WNS.BSL.RPLU.I.BM.7121/18/14 Wydziału Nabywania  i Sprzedaży Nieruchomości, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dnia 26.03.2014 – BRM-DPP.0014.19.20.2014. 23.Pismo z dn. 28.04.2014 L.dz.ZSP13.1510.3.2014 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w sprawie zorganizowania bezpiecznych przejść dla wychowanków ZSP nr 13 w związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie pl.Legionów, pl.Muzealnego, ul.Kościuszki.
24. Pismo z dn. 30.04.2014  AXP/SzCz/L.Dz.5577/05/2014/AW EKOPSYSTEM Sp. z o.o. stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 25.03.2014 BRM-DPP.0014.7.15.2014 dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
25. Pismo z dn. 8.05.2014 skierowane drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie „miastoDrzew” w sprawie bezprzetargowej sprzedaży fragmentu Parku Biskupińskiego (zwanego inaczej Parkiem Nadodrzańskim).
26. Pismo z dn. 6.05.2014 – BRM-DPP.006.1.72.2014.MŁ skierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dot. procedury udzielania absolutorium Prezydentowi.
27. Pismo z dn. 8.05.2014 skierowane drogą elektroniczną przez .... zawierające wniosek o wdrożenie wieloletniego „Programu dla naprawy wrocławskich chodników”.
28. Pismo z dn. 8.05.2014 skierowane drogą elektroniczną przez ... dot. tematu rewitalizacji placyku ul.Kościuszki/Czysta.
29. Wolne wnioski – sprawy bieżące.
30. Przyjęcie protokołu nr 56  z posiedzenia komisji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego