W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Posiedzenie dnia 19 marca 2014 r., godz. 13:30

Miejsce posiedzenia: sala 309

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2014 roku – druk nr 1508/14
2. Opinia komisji dot. wniosku Wydziału Środowiska i Rolnictwa o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę Wrocław z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pismo z dn. 5.03.2014 znak pisma: WSR-F.3037.3.11.2013.ES, WSR-F.3037.3.13.2013.ES, WSR-F.3037.3.14.2013.ES, WSR-F.3037.3.16.2013.ES.
3. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Trasa Szewczenki we Wrocławiu – druk nr 1460/14
4. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocławiu – druk nr 1462/14
5. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu – druk nr 1461/14
6. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu – druk nr 1464/14
7. Opinia komisji dot. pisma z dn. 18.02.2014 Pana  ......  dot. protestu mieszkańców przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Karczemnej 27 we Wrocławiu.
8. Opinia komisji dot. pisma z dn. 17.02.2014 – L.dz.23/2014 skierowane przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wskazania miejsca do garażowania (pod dachem) dla 7 zabytkowych pojazdów tramwajowych.
9. Opinia komisji dot. pisma z dn. 11.02.2014 – BRM-DPP.0004.14.2014.AMW skierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. pisma z dn.24.01.2014 stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających przedsiębiorców świadczących usługi transportu osobowego we Wrocławiu w sprawach:
- zmiany uregulowań prawnych dot. cen minimalnych za świadczenie usług przewozowych na terenie Wrocławia ustalonych w uchwale nr XXIX/2222/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1367/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi,
- organizacyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
10. Pismo z dn. 14.02.2014 – BRM-ZPP.0004.17.2014.AMW skierowane do wiadomości komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. pisma Pani ... w sprawie metod ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Zakątek”.
11. Pismo skierowane drogą elektroniczną do wiadomości komisji z dn.18.02.2014 przez Pana ....  w sprawie utrzymania  czystości, zalegania i odbierania odpadów z wnętrza podwórzowego ograniczonego ul.: Ołbińską i Krętą .
12. Pismo z dn. 13.02.2014 – WNS-SN.6840.55.2013; L.dz.630.791.2014 skierowane przez Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 23.01.2014 – BRM-DPP.0014.7.4.2014 ( dot. wykazu nr 34/2013 – znak pisma WNS-SN.6840.55.2013 ; L.dz.15.2014 z dn. 3.01.2014 – adres nieruchomości – ul.Łanowa- zaplecze).
13. Pismo z dn.12.02.2012 Pana ... w sprawie segregacji śmieci.
14. Pismo z dn. 10.02.2014 Rady Osiedla Sołtysowice skierowane do wiadomości komisji dot. północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej.
15.Pismo z dn. 29.01.2014 (data wpływu do BRM- 14.02.2014) AXP/SzCz/L.dz.980/02/2014/W przesłane przez EKOSYSTEM sp. z o.o., stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 23.01.2014 BRM-DPP.0014.7.3.2014 nt. sposobu wnoszenia opłat za odbiór śmieci we Wrocławiu.
16. Pismo z dn. 26.02.2014 – WIM-EU.7021.2.36.2013.EC Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 29.11.2013- BRM-DPP.0014.7.71.2013.
17. Pismo z dn. 11.02.2013 Pana ..., skierowane do wiadomości komisji w sprawie zmiany lokalizacji postoju taxi na osiedlu Księże Małe we Wrocławiu w ramach akcji zmiany kierunku ruchu na ulicach osiedla.
18. Pismo do wiadomości komisji z dn. 27.02.2014 – WIM-EU.7021.69.2014.CP Departamentu Infrastruktury i Gospodarki stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 13.02.2014- BRM-DPP.0014.7.11.2014 dot. problemu utrudnień ruchu pieszego we Wrocławiu (Rynek i ul.Świdnicka).
19. Pismo z dn. 12.02.2014 – L.dz./184/2013 skierowane przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dot. propozycji współpracy z Gminą Wrocławia powołanego  Zespołu ds. Współpracy z Gminą Wrocław.
20. Pismo do wiadomości komisji z dn. 6.03.2014 – RO/109/14 Rady Osiedla Leśnica  dot. budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej 94 we Wrocławiu – etap II (Oś Inkubacji od ul.Miodowej do ul.Piołunowej) – obwodnica Leśnicy.
21. Opinia komisji dot. wykazów przekazanych przez:
a)Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości:
- nr 13/2014 – znak pisma WNS.SN.6840.260.2013; L.dz.962.2014 z dn. 24.02.2014
- nr 14/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.10.2014; L.dz.819.2014 z dn. 14.02.2014
- nr 15/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.165.2013; L.dz.943.2014 z dn. 21.02.2014
- nr 16/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.2006; L.dz.1010.2014 z dn. 25.02.2014
- nr 18/2014 – znak pisma WNS.SN.6840.18.2014; L.dz.1094.2014 z dn. 3.03.2014
- nr 19/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.144.2013;WNS-SN-III.6840.24.2014; L.dz.1116.2014 z dn. 4.03.2014
- nr 20/2014 – znak pisma WNS-SN.6840.144.2013;WNS-SN-III.6840.24.2014; L.dz.1116.2014 z dn. 4.03.2014
- nr 21/2014 – znak pisma WNS-SN-V.6840.1994; L.dz.1198.2014 z dn. 10.03.2014
- nr 4/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.II,III,IV,V.7121/4/P/14 z dn. 21.02.2014
- nr 5/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.III.7121/5/2014 z dn. 24.02.2014
- nr 6/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.II.7121/6/P/14 z dn. 21.02.2014
- nr 8/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.II.7121/8/P/14 z dn. 28.02.2014
- nr 9/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.I.7121/9/P/14 z dn. 28.02.2014
- nr 10/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.II.III.7121/10/14 z dn. 28.02.2014
- nr 11/P/14   - znak pisma WNS-BSL-RPLU.I.7121/11/P/14 z dn. 7.03.2014
b)Zarząd Zasobu Komunalnego:
- nr WU/9/14 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/580/14 z dn. 27.02.2014
- nr WU/10/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/517/14 z dn. 21.02.2014
- nr WU/11/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/517/14 z dn. 21.02.2014  
- nr WU/12/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/517/14 z dn. 21.02.2014
- nr WU/13/14 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/517/14 z dn. 21.02.2014
- nr WU/14/14 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/674/14 z dn. 6.03.2014  
 - wniosek Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez II Rzeszę o użyczenie lokalu użytkowego przy ul.Grabiszyńskiej 50 – znak pisma ZZK-WU-EST/4000/449/14 z dn. 14.02.2014
c) Wydział Nieruchomości Komunalnych:
- nr 1/2014 – znak pisma WNK-RK.6841.5.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 2/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 3/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 4/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 5/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 6/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 7/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 8/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 9/2014 – znak pisma WNK-UWP.6840.9.2013 z dn. 24.02.2014
- nr 10/2014 – znak pisma WNK-RK.6840.50.2012 z dn. 03.03.2014
- nr 11/2014 – znak pisma WNK-RK.6840.49.2012 z dn. 03.03.2014
- nr 12/2014 – znak pisma WNK-RK.6840.3.2013 z dn. 03.03.2014
- nr 13/2014 – znak pisma WNK-E.6845.264.2013 z dn. 03.03.2014
22. Wolne wnioski – sprawy bieżące.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego