W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Posiedzenie dnia 26 listopada 2013 r., godz. 14:00

XML

Treść

Miejsce posiedzenia: sala 302

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok – druk nr/13
3. Opinia komisji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr /13
4. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny  nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicach Legnickiej i Podwale – druk nr 1340/13
5. Opinia komisji dot. pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 października 2013 r. w sprawie:
- wniosku o zmianę granicy istniejącego obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002;
- wniosku o zmianę granicy istniejącego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grądy Odry PLH020017;
- wniosku o zmianę granicy istniejącego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Widawy PLH020036.
6. Informacja Prezydenta na temat:
a) zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 września 2013r.
b) informacji o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okresie od 1 kwietnia 2013r. do września 2013r.
c) zestawienia wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 września 2013r.
7. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” – druk nr 1282A/13
8. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” – druk nr 1338/13
9. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” – druk nr 1339/13
10. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 1333/13 -
11. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Giełdowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 1332/13
12. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ulicy Bujwida we Wrocławiu – druk nr 1331/13
13. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/124 i 1/125 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu – druk nr 1327/13
14. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek o numerach 1/128, 1/118 i 1/119 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu – druk nr 1326/13
15. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek o numerach 1/121, 1/122 i 1/123 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu – druk nr 1325/13
16. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/126 i 1/127 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu – druk nr 1328/13
17. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze 1/120 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu – druk nr 1329/13
18. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu – druk nr 1330/13
19. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądów Mały w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu – druk nr 1334/13
20. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu – druk nr 1335/13
21. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu – druk nr 1336/13
22. Opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu – druk nr 1337/13
23. Opinia komisji dot. skargi Pana ...... z dnia 24 października 2013 roku, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr XIX/603/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu.
24. Opinia komisji dot. pisma z dn. 30.10.2013 radcy prawnego..... działającego w imieniu Inter-ES Deweloper Piotr Ponikowski sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiące w swojej  treści wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjętą uchwała nr XLVIII/1188/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu.
25. Opinia komisji dot. wykazów przekazanych przez:
a) Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości:
- nr 122/13 – znak pisma WNS-S-III.6840.258.2013; L.dz.5016.2013 z dn. 21.10.13
- nr 126/13 – znak pisma WNS-S-III.6840.1999;WNS-S-III.6840.267.2013 L.dz.5271.2013 z dn. 30.10.13
- nr 127/13 – znak pisma WNS-SN.6840.238-240.2013;WNS-SN-6840.269.2013 L.dz.4909.2013 z dn. 16.10.13
- nr 128/13 – znak pisma WNS.6840.166.2013;L.dz.4907.2013 z dn. 16.10.13
- nr 129/13 – znak pisma WNS-SN.6840.213.2013;L.dz.5141.2013 z dn. 28.10.13
- nr 130/13 – znak pisma WNS-SN.6840.89.2013;L.dz.5153.2013 z dn. 28.10.13
- nr 131/13 – znak pisma WNS.SN.6840.270.2013;L.dz.5221.2013 z dn. 29.10.13
- nr 132/13 – znak pisma WNS-SN.II.6840.216.2013;L.dz.5178.2013 z dn. 29.10.13
- nr 133/13 – znak pisma WNS.6840.256.2013;L.dz.5172.2013 z dn. 28.10.13
- nr 134/13 – znak pisma WNS-SN.6840.282.2013;L.dz.5364.2013 z dn. 6.11.13
- nr 136/13 – znak pisma WNS.NZ.6833.123.2012;L.dz.5391.2013 z dn. 6.11.13
- nr 49/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.II,III.7125/49/2013 z dn. 16.10.13
- nr 57/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.57.P.13 z dn. 21.10.13
- nr 61/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II.III.V.7121/61/13 z dn. 21.10.13
- nr 65/D/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.13 z dn. 21.10.13
- nr 66/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.I.7121/66/13 z dn. 14.10.13
- nr 69/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.II.7121/69/13 z dn. 25.10.13
- nr 70/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.70.P.13 z dn. 25.10.13
- nr 71/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II/71/13 z dn. 4.11.13
- nr 72/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.P.II/72/13 z dn. 7.11.13
- nr 73/P/13 – znak pisma WNS-BSL-RPLU.7121.73.P.13 z dn. 6.11.13
b) Zarząd Zasobu Komunalnego:
- nr WU/35/13 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2926/13 z dn. 22.10.13
- nr WU/36/13 – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/2959/13 z dn. 23.10.13
- nr WU/37/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2979/13 z dn. 25.10.13
- nr WU/38/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2979/13 z dn. 25.10.13
- nr WU/39/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2979/13 z dn. 25.10.13
- nr WU/40/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/2979/13 z dn. 25.10.13
- nr WU/41/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/3114/13 z dn. 13.11.13
- nr WU/42/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/3114/13 z dn. 13.11.13
- nr WU/43/13 – znak pisma ZZK-WU-JB/4002/3114/13 z dn. 13.11.13
26. Pismo z dn.5.11.2013 – WNS-S-III.6840.30.2011; l/dz. 5346.2013 Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości dot. nieruchomości położonej przy ul.Świeradowskiej/Działkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/31, AM-9, obręb Gaj ( dot. pisma komisji z dn. 16.10.13 – BRM-ZKO.0014.9.43.2013).
27. Pismo z dn. 22.10.13 Wrocławskich Inwestycji dot. Analizy dendrologicznej związanej z planowaną wycinką drzew w związku z remontem ul.Przyjaźni (dot. pisma komisji z dn. 19.11.2013 – BRM-ZKO.0014.9.40.2013).
28. Pismo z dn. 17.11.2013 – WNS-SN-IV.6840.2010, L.dz.4941.2013 dot. nieruchomości położonej przy ul.Stanisławowskiej 100, oznaczonej jako działka nr 29/1, AM-3, obręb Muchobór Wielki.
29. Pismo do wiadomości komisji z dn. 25.10.13 skierowane przez Radę Osiedla Księże w sprawie organizacji ruchu na Osiedlu Księże Małe.
30. Pismo z dn. 15.11.2013 – BRM-DPP.0006.1.228.2013.MŁ dot. projektu budżetu Miasta na 2014 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2043 wraz z harmonogramem prac nad dwoma czytaniami projektu budżetu.
31. Wolne wnioski – sprawy bieżące.
32. Przyjęcie protokołu nr 55 z posiedzenia komisji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane