W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej Wrocławia, 20 stycznia 2011 r.

XML

TreśćSala nr 200, Sukiennice 9, godz. 12:00


I. INFORMACJE  I  KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO RADY I PREZYDENTA MIASTA.
II. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD.
III. INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA.
IV. DYSKUSJA I GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM APELU W SPRAWIE:1.ODSTĄPIENIA OD PLANÓW WPROWADZENIA OPŁAT ZA PRZEJAZD AUTOSTRADOWĄ OBWODNICĄ WROCŁAWIA – DRUK NR 59/11

wnioskodawca: Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
referuje: Przewodniczący Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza – Jarosław Krauze
opiniują: Kluby radnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej, Prezydent WrocławiaV. DYSKUSJA I GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ W SPRAWACH:1. ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WROCŁAW – DRUK NR 53/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. - Zdzisław Olejczyk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


2. PRZYJĘCIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2011 - 2015 – DRUK NR 54/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. - Zdzisław Olejczyk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


3. POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI NOMINACYJNEJ – DRUK NR 37/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


4. DELEGOWANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA DO KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PRZY PREZYDENCIE WROCŁAWIA –DRUK NR 36/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


5. UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ PODMIOTOM POSIADAJĄCYM TYTUŁ PRAWNY DO OBIEKTU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU – DRUK NR 48/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,   Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Kultury i Nauki,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


6. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-WANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ALEI ARMII KRAJOWEJ ORAZ ULIC: ZIĘBICKIEJ, LASKOWEJ, BARDZKIEJ WE WROCŁAWIU –DRUK NR 39/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


7. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-WANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC PAWŁOWICKIEJ I PRZEBIŚNIEGOWEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 46/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


8. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-WANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC PAWŁOWICKIEJ I DALIOWEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 47/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


9. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC KOMANDORSKIEJ, SANOCKIEJ I ŚLĘŻNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 50/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


10. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-WANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE LINII KOLEJOWYCH ORAZ ULIC IBN SINY AWICENNY I KOŃCOWEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 51/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


11. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-WANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA ULICY KRAKOWSKIEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 52/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


12. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO DOLINY ODRY W REJONIE OBRĘBU PILCZYCE WE WROCŁAWIU - DRUK NR 44/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


13. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO DOLINY ODRY W REJONIE OBRĘBU KOWALE WE WROCŁAWIU - DRUK NR 45/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


14. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO W REJONIE ULIC PIŁAWSKIEJ, STROŃSKIEJ I NIEMCZAŃSKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 49/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


15. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO W REJONIE ULICY SZPITALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 55/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


16. UPOWAŻNIENIA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA DO DOKONYWANIA W STOSUNKU DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DELEGOWANIEM W PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ – DRUK NR 35/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


17. ROZWIĄZANIA RADY OSIEDLA JERZMANOWO-JARNOŁTÓW-STRACHOWICE-OSINIEC – DRUK NR 56/11

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


18. USTANOWIENIA ZARZĄDU TYMCZASOWEGO OSIEDLA JERZMANOWO-JARNOŁTÓW-STRACHOWICE-OSINIEC – DRUK NR 57/11

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


19. STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEJ RADY OSIEDLA PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE BARBARY KĘDZIERSKIEJ – DRUK NR 58/11

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


20. ROZPATRZENIA WEZWANIA GALL-ICM M i I MAJCHER SPÓŁKI JAWNEJ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO GAJ CENTRUM WE WROCŁAWIU - DRUK NR 43/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


21. ROZPATRZENIA SKARGI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DO WOJEWÓDZ-KIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ I ULICY POŚWIĘCKIEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 38/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


22. ROZPATRZENIA SKARGI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DO WOJEWÓDZ-KIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC KOMUNY PARYSKIEJ I GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO WE WROCŁAWIU - DRUK NR 40/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


23. ROZPATRZENIA SKARGI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC JUTRZENKI I SEWERYNA WYSŁOUCHA WE WROCŁAWIU - DRUK NR 41/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


24. ROZPATRZENIA SKARGI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DO WOJEWÓDZ-KIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE PLACU WOLNOŚCI, W CZĘŚCI B, W OBRĘBIE STARE MIASTO WE WROCŁAWIU - DRUK NR 42/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


25. ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] NA PREZYDENTA WROCŁAWIA –DRUK NR 60/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVI. WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA.
VII. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU SESJI IV/2010


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Załączniki

Projekty uchwał zip, 29.33 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane