W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej Wrocławia, 10 lutego 2011 r.

XML

TreśćSala nr 200, Sukiennice 9, godz. 12:00


I. POWITANIE DELEGACJI RADY MIASTA LWOWA. - wystąpienia okolicznościowe
II INFORMACJE  I  KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO RADY I PREZYDENTA MIASTA.III. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD.IV. INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA.
V.   ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNKCJONUJĄCEJ PRZY PREZYDENCIE WROCŁAWIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010


referuje: Wiceprezydent Wrocławia – Wojciech Adamski
- dyskusja


VI.  SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema


VII. DYSKUSJA I GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ W SPRAWACH:1.   WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ OBSZARU PODSTREFY „WROCŁAW” WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” - DRUK NR 78/11    (dot. ulicy Piołunowej)

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - Dariusz Ostrowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


2.  WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ OBSZARU PODSTREFY „WROCŁAW” WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” - DRUK NR 79/11   (dot. ulicy Trzmielowickiej)

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - Dariusz Ostrowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


3.   ZATWIERDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO DORAŹNEJ KOMISJI NOMINACYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA - DRUK NR 70/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


4.  WSKAZANIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ WROCŁAWIA PRZEDSTAWICIELA DO SKŁADU RADY KURATORÓW ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH - DRUK NR 71A/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


5.  ZMIANY UCHWAŁY NR XXXII/1089/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA - DRUK NR 81/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz 
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,   Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


6.     ZMIANY  UCHWAŁY NR XXXV/1165/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NIEPUBLICZNYM ORAZ PUBLICZNYM SZKOŁOM I PLACÓWKOM OŚWIATOWYM, PROWADZONYM PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE - DRUK NR 85/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


7.     PRZEKAZANIA DYREKTOROWI IZBY WYTRZEŹWIEŃ UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE WYDAWANIA DECYZJI W  SPRAWACH UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM, A STANOWIĄCYCH OPŁATY ZA POBYT W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ - DRUK NR 73/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


8. WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE I SFINANSOWANIE W LATACH 2011 - 2014 UMOWY Z POLSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI SIATKOWEJ - DRUK NR 80/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą  
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


9.  UTWORZENIA INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW (W ORGANIZACJI) I NADANIA JEJ STATUTU - DRUK NR 84/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


10.   USTALENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA - DRUK NR 83/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


11. USTANOWIENIA ZARZĄDU TYMCZASOWEGO OSIEDLA JERZMANOWO-   JARNOŁTÓW-STRACHOWICE-OSINIEC – DRUK NR 57/11

II CZYTANIE

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


12.  ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK - DRUK NR 72/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rewizyjna


13.   NADANIA NAZW NOWYM ULICOM NA TERENIE WROCŁAWIA - DRUK NR 86/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,  Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


14.   PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: ŚREDZKIEJ, LUTYŃSKIEJ I TRZMIELOWICKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 74/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


15.   PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY ADAMA MICKIEWICZA I ALEI IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO WE WROCŁAWIU - DRUK NR 75/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


16.   PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W REJONIE ALEI KASZTANOWEJ I DĘBOWEJ ORAZ ULIC ŚLĘŻNEJ I JANUSZOWICKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 76/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


17.   PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY BISKUPIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 77/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18.   PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ALEI ŚLĄSKIEJ I ULICY KRÓLEWIECKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 93/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


19.  UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC MOKRONOSKIEJ I CESARZOWICKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 87/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20.   UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC KLEMENSA JANICKIEGO I BERNARDYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 82/11

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21. WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO – DRUK NR 92/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,   Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


22.  ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 61/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i   Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,   Prezydent Wrocławia       
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


23.   ROZPATRZENIA WEZWANIA PANI [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 62/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i   Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia       
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


24.  ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 63/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i                    Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


25. ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 64/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


26.   ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 65/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności   i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


27. ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 66/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności  i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


28.  ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 67/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności  i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


29.    ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU - DRUK NR 68/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności  i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


30.   ROZPATRZENIA WEZWANIA PAŃSTWA [...] I [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO JERZMANOWO-JARNOŁTÓW WE WROCŁAWIU - DRUK NR 69/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności  i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


31.   SKARGI PANA [...] NA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA - DRUK NR 89/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


32. SKARGI PANA [...] NA PREZYDENTA WROCŁAWIA I DYREKTORA ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO - DRUK NR 90/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


33.  SKARGI PANA [...] NA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - DRUK NR 91/11

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVIII. WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA.
IX. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU SESJI V/2011


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Załączniki

Projekty uchwał zip, 12.54 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane