W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek Obrad VIII Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 14 kwietnia 2011 r.

XML

Treść Sala nr 200, Sukiennice 9 we  Wrocławiu, godz. 12:00


I. INFORMACJE  I  KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO RADY I PREZYDENTA MIASTA.
II. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD.
III. INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA.
                                                                                                        
 


1.SPRAWOZDANIE DYREKTORA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
   KRYZYSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA ZA 2010 ROK.

   referuje: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - STANISŁAW KOSIARCZYK


2.SPRAWOZDANIE KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z REALIZACJI ZADAŃ
   SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ORAZ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
   PROGRAMU „POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WE WROCŁAWIU W LATACH 2009 - 2012” W 2010
   ROKU.

   referuje: Komendant Straży Miejskiej Wrocławia – ZBIGNIEW  SŁYSZ


3.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA INFORMACJI PROKURATORA
   OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU ZA 2010 ROK – DRUK NR 134/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz  
   referuje: Prokurator Okręgowy we Wrocławiu – KATARZYNA BOĆ-ORZECHOWSKA


4.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA I
   INFORMACJI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU ZA 2010
   ROK – DRUK NR 135/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – MIROSŁAW POTOCKI


5.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA INFORMACJI KOMENDANTA MIEJSKIEGO
   PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2010 ROK – DRUK NR 136/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - ZBIGNIEW SZKLARSKI


6.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA INFORMACJI PAŃSTWOWEGO
   POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZA 2010 ROK – DRUK NR 137/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – JAN ZIĘBA


7.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA INFORMACJI WOJEWÓDZKIEGO
   INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2010 ROK  – DRUK NR 138/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu - WALDEMAR KULASZKA   
   opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
   komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
   głosowanie nad projektami uchwał na:

  • DRUKU NR 134/11
  • DRUKU NR 135/11
  • DRUKU NR 136/11
  • DRUKU NR 137/11
  • DRUKU NR 138/11


8.INFORMACJA KLUBU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ O STANOWISKU RADNYCH  
   PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WOBEC INFORMACJI SKARBNIKA NA TEMAT
   PLANOWANYCH ZMIAN PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW.

   wnioskodawca: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Wrocławia
   referuje: Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – Renata Granowska


9.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
   „DWA PLUS TRZY I JESZCZE WIĘCEJ” ZA 2010 ROK.

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
      Komisja Budżetu i Finansów


10.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁY NR XLI/1281/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
     Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. W SPRAWIE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA
     WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2010.

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
    opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady MiejskiejIV. DYSKUSJA I GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ W SPRAWACH:1.ZMIANY UCHWAŁY NR IV/18/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE BUDŻETU
   MIASTA NA 2011 ROK – DRUK NR 162/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,pozostałe komisje 
      Rady Miejskiej Wrocławia 
   komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


2.ZMIANY UCHWAŁY NR IV/17/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE PRZYJĘCIA
   WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA – DRUK NR 163/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe Komisje Rady Miejskiej        
   komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3.ZMIANY UCHWAŁY NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE OKREŚLENIA
   SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA
   WYDZIELONYM RACHUNKU, ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH DOCHODY SĄ GROMADZONE, ICH
   PRZEZNACZENIA ORAZ SPOSOBU I TRYBU SPORZĄDZANIA PLANÓW FINANSOWYCH
   DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, DOKONYWANIA ZMIAN W TYM PLANIE
   ORAZ ICH ZATWIERDZANIA – DRUK NR 164/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
   komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4.WYSTĄPIENIA GMINY WROCŁAW ZE SPÓŁKI WROCŁAWSKIE CENTRUM SPA SPÓŁKA Z
   OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – DRUK NR 159/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Aleksandra Urban-Stromich
   opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja 
      Budżetu i Finansów     
   komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


5. ZMIANY UCHWAŁY NR XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE USTALENIA
    STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH 
    MIASTA WROCŁAWIA – DRUK NR 154/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz   
    referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Michał Janicki
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju 
      Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i 
      Ochrony Środowiska
    komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


6.OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ORAZ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA
   ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
   GMINĘ W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM CZAS BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ – DRUK NR 160/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,Komisja Rodziny, 
       Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży
    komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


7.UTWORZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, POD NAZWĄ WROCŁAWSKIE CENTRUM SPORTU
   I REKREACJI, POPRZEZ POŁĄCZENIE MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WE
   WROCŁAWIU ORAZ WROCŁAWSKIEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH WE WROCŁAWIU
   – DRUK NR 165/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
   referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Edukacji i 
      Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,Komisja Budżetu i Finansów
   komisja odpowiedzialna: Komisja Sportu i Rekreacji


8.ZMIANY UCHWAŁY NR LIV/1564/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE NADANIA
   STATUTU ZARZĄDOWI OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH – DRUK NR 148/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli,Komisja Edukacji i Młodzieży, 
      Komisja Budżetu i Finansówkomisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


9.ZMIANY UCHWAŁY NR LIV/1569/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE NADANIA
   STATUTU MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ – DRUK NR 152/11

  wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz  
  referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
  opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


10.OKREŚLENIA ZASAD ROZLICZENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU
     GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI DLA KTÓRYCH USTALONY PLAN ZAJĘĆ JEST
     RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO, OKREŚLENIA ZASAD
     UDZIELANIA I ROZMIARU OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU
     GODZIN ZAJĘĆ ORAZ PRZYZNAWANIA ZWOLNIEŃ OD OBOWIĄZKU REALIZACJI
     TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN, OKREŚLENIA
     TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU  GODZIN ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
     REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA STANOWISK O RÓŻNYM TYGODNIOWYM
     OBOWIĄZKOWYM WYMIARZE GODZIN I NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH NIE  USTALONO
     OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OKREŚLENIA
     ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ W FORMIE
     ZAOCZNEJ I W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ, OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOŁACH
     I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WROCŁAW – DRUK NR 153/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Z- ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Dominik Golema
   opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i 
       Finansów
   komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


11.PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
     PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO PSIE POLE W REJONIE
     TRASY OLIMPIJSKIEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 147/11

     wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
     referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
     opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
        Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
     komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


12. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
      PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO PSIE POLE W REJONIE
      ULIC ŻMUDZKIEJ I NOWOGRÓDZKIEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 155/11

     wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
     referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
     opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
        Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
     komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


13.UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W
     REJONIE ULICY BESKIDZKIEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 145/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i 
      Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
    komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


14.UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
     OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC BOROWSKIEJ I KAMIENNEJ
     WE WROCŁAWIU – DRUK NR 146/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
      Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska     
    komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


15.UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W
     REJONIE ULIC STANISŁAWA DUBOIS I KURKOWEJ WE WROCŁAWIU
      – DRUK NR 149/11

     wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
     referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
     opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
       Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska     
     komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


16. UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY BYSTRZYCKIEJ WE WROCŁAWIU
      – DRUK NR 150/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz  
    referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
       Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska   
    komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


17.UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W
     REJONIE MOSTU SZCZYTNICKIEGO WE WROCŁAWIU – DRUK NR 151/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
       Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska     
    komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18.NADANIA NAZW NOWYM ULICOM NA TERENIE WROCŁAWIA – DRUK NR 156/11

   wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
   referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,Komisja ds. Osiedli, 
       Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
   komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


19.ZMIANY UCHWAŁY NR VI/70/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE NADANIA
     NAZW NOWYM ULICOM NA TERENIE WROCŁAWIA – DRUK NR 158/11

    wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
    referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,Komisja ds. 
       Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury   
    komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


20.ZMIANY UCHWAŁY NR VIII/275/99 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE
     ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚWIADCZONE ŚRODKAMI LOKALNEGO
     TRANSPORTU ZBIOROWEGO – DRUK NR 130/11

   wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia
   referuje: Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Rafał Czepil
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,Komisja 
      Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


21.ZMIANY UCHWAŁY NR XXI/681/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE
     OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO ŚWIADCZONE
     PRZEZ GMINĘ WROCŁAW – DRUK NR 129/11

 wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia
 referuje: Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Rafał Czepil      
 opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
     Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
 komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


22.WYZNACZENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PREZYDENTA WROCŁAWIA
      POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIU DLA NICH
      FINANSOWANIA W BUDŻECIE MIASTA:
    - ROZPOCZĘCIA BUDOWY V L.O. WE WROCŁAWIU W ROKU 2011,
    - ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY SP 84 PRZY UL. GÓRNICKIEGO WE WROCŁAWIU W
       ROKU 2011,
    - REMONTU STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SZTABOWEJ 101 W I PÓŁROCZU
       2011 R.,
    - PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU HALI SPORTOWEJ PRZY
      UL. MIESZCZAŃSKIEJ, JEJ REMONTU I UDOSTĘPNIENIA DLA KOSZYKARSKIEGO
      WKS ŚLĄSK WROCŁAW I INNYCH WROCŁAWSKICH KLUBÓW – DRUK NR 131/11

 wnioskodawca: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Wrocławia
 referuje: Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – Renata Granowska   
 opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej,  Prezydent 
    Wrocławia
 komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


23.STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO RADY OSIEDLA MAŚLICE MARIUSZA
     GOMUŁKIEWICZA – DRUK NR 166/11

   wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
   referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Rafał Czepil
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


24.STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO RADY OSIEDLA KARŁOWICE
     -RÓŻANKA DAWIDA ROSZAKA – DRUK NR 167/11

   wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
   referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Rafał Czepil
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


25.WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
     WROCŁAWIU NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      - DRUK NR 133/11

   wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
   referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
      Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


26.ROZPATRZENIA WEZWANIA PAŃSTWA [...] I [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA INTERESU
    PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
    PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA – DRUK NR 132/11

   wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
   referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  
     Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


27.ROZPATRZENIA SKARGI PAŃSTWA [...] I [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU
    ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA
    MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PÓŁNOCNEJ
     CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO JERZMANOWO-JARNOŁTÓW WE WROCŁAWIU
     – DRUK NR 139/11

     wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
     referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
     opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  
       Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
     komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


28.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
    WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
    ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
    ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU  –  DRUK NR 157/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  
      Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


29.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
    WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
    ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
    ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU –  DRUK NR 140/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, 
      Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


30.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
     WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
     ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
     ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 141/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, 
      Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


31.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
     WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
     ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
     ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU – DRUK NR 142/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, 
      Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


32.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
     WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
     ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
     ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU  -  DRUK NR 143/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, 
      Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


33.ROZPATRZENIA SKARGI PANA [...] DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE
     WROCŁAWIU NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
     ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY OSOBOWICKIEJ I ULICY
     ZAWALNEJ WE WROCŁAWIU –  DRUK NR 144/11

   wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
   referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
   opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
   komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


34.ROZPATRZENIA SKARGI LOKATORÓW BUDYNKU PRZY UL. SYCOWSKIEJ 3 NA
     DYREKTORA ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO - DRUK NR 122A/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


35.ROZPATRZENIA SKARGI PANI [...]  I PANA [...] NA DYREKTORA ZARZĄDU ZASOBU
     KOMUNALNEGO - DRUK NR 161/11

    wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
    referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
    opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
    komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaV. WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA.
VI. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU SESJI VII/2011


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Załączniki

Projekty uchwał zip, 123.91 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane