W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 19 kwietnia 2012 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


Sprawozdania - 1

 • Program pomocy dla rodzin wielodzietnych - sprawozdanie za rok 2011
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2011


Sprawozdania - 2

 • Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu za rok 2011
 • Sprawozdanie z realizacji programu "Poprawa bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012 przez Straż Miejską Wrocławia w 2011".


Sprawozdanie - 3

 • Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2011 roku


Sprawozdania - 4

 • Jakość Środowiska na obszarze miasta Wrocławia w 2011 roku
 • Jakość Powietrza na obszarze miasta Wrocławia w 2011 roku


Sprawozdania - 5

 • Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Strazy Miejskiej Wrocławia w 2011 roku


Sprawozdania -  6

 • Podsumowanie działań Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
 • Informacja o działalności Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2011 roku
 • Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Wrocławia w 2011 roku 

I.Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III.Interpelacje i zapytania.

IV.Sprawozdanie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia za 2011 rok.

referuje: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Stanisław Kosiarczyk


V.Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia oraz Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012” w 2011 roku.

referuje: Komendant Straży Miejskiej Wrocławia – Zbigniew Słysz


VI.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1.Rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2011 rok – druk nr 599/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu - Ewa Owsik-Liber


2.Rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2011 rok – druk nr 600/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: P.o. Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu – Dariusz Kokornaczyk


3.Rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2011 rok – druk nr 601/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – Krzysztof Stępień


4.Rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2011 rok – druk nr 602/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – Jan Zięba


5.Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2011 rok  – druk nr 603/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ– Maria Siwiak; Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ – Barbara Kwiatkowska-Szygulska
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


6.Zmiany uchwały Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok – druk nr 607/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


7.Zmiany uchwały Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 608/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


8.Wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego na rzecz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchylenia Uchwały Nr IX/164/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. –druk nr 595/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


9.Zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 i nadania statutu – druk nr 579/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


10.Utworzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Pawłowa 15 i nadania statutu – druk nr 580/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


11.Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 i nadania statutu –  druk nr 581/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


12.Połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu –druk nr 592/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


13.Likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia – druk nr 593/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw  Socjalnych


14.Zmiany uchwały Nr XVIII/364/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 590/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw  Socjalnych


15.Zmiany uchwały Nr LIII/3213/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 przy ul. Rogowskiej 32/1a we Wrocławiu – druk nr 586/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


16.Zmiany uchwały Nr LIII/3223/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 18 przy ul. Falzmanna 17/2 we Wrocławiu – druk nr 587/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


17.Zmiany uchwały Nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – druk nr 588/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


18.Sprawozdanie z realizacji Programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2011 rok

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów


19.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia


20.Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskej we Wrocławiu – druk nr 591/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy św. Mikołaja we Wrocławiu – druk nr 594/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu  – druk nr 596/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


23.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera i Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu – druk nr 597/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


24.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części osiedle Pilczyce we Wrocławiu  –druk nr 598/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


25.Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia –druk nr 583/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


26.Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Huby Grzegorza Pawlaka – druk nr 577/12

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


27.Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Renaty Granowskiej – druk nr 578/12

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Rafał Czepil
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


28.Uchylenia uchwał Rady Osiedla Huby – druk nr 576/12

wnioskodawca: Komisja Statutowa
referuje: Przewodniczący Komisji Statutowej – Łukasz Wyszkowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


29.Odwołania z funkcji ławnika Pana Jana Sołtysa – druk nr 493/12

wnioskodawca: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


30.Rozpatrzenia wezwania V-Motors Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Parku Technologicznego we Wrocławiu - część A – druk nr 584/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


31.Rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu –druk nr 585/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


32.Rozpatrzenia skargi pani [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku – druk nr 589/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


33.Rozpatrzenia skargi właścicieli lokali w budynku przy ul. Daszyńskiego [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 604/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


34.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 605/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


35.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Dyrektora Przedszkola nr [...] we Wrocławiu – druk nr 606/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVII.Przyjęcie protokołu sesji XXIII/12.
VIII.Wolne wnioski  i  oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 52.21 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane