W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 13 września 2012 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III.Interpelacje i zapytania.
IV.Informacje Prezydenta Wrocławia:


  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku;
  • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku
  • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2012 roku

                     
(Informacje zostały wysłane radnym w dniu 3 września 2012 roku)

referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- dyskusja


V.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1.Zmiany uchwały Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok – druk nr 753/12   

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


2.Zmiany uchwały Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 754/12  

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3.Zmiany uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia  w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których  dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych,  dokonywania zmian w tym  planie oraz ich  zatwierdzania – druk nr 755/12                      

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4.Ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 160  – druk nr 722/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


5.Ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych ulicami Wrocławia – druk nr 731/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


6.Pozbawienia kategorii drogi powiatowej wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 732/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


7.Przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnów” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej – druk nr 741/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Wydziału Nieruchomości Komunalnych – Dominika Haladin - Zawiślak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


8.Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – druk nr 738/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


9.Ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia – druk nr 744/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


10.Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto – druk nr 736/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


11.Zamiany Uchwały Nr XIII/247/11 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  – druk nr 743/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


12.Ustalenia opłat związanych z pobytem we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym  – druk nr 742/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


13.Utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a i nadania statutu – druk nr 740/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


14.Włączenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a do Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Białowieskiej 74 a - druk nr 739/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


15.Zmiany uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Pawłowa 15 i nadania statutu – druk nr 725/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,   
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


16.Zmiany uchwały Nr XXV/557/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 i nadania statutu – druk nr 726/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje : Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


17.Zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu – druk nr 727/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


18.Zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu – druk nr 728/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


19.Zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – druk nr 729/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


20.Zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Wrocławscy Kameraliści „Cantores Minores Wratislavienses” we Wrocławiu – druk nr 730/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


21.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Średzkiej, Lutyńskiej i Trzmielowickiej  we Wrocławiu – druk nr 737/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Żerniki  we Wrocławiu – druk nr 734/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


23.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie  północno-zachodniego odcinka ulicy Krakowskiej we Wrocławiu – druk nr 733/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


24.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu – druk nr 747/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


25.Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 735/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


26.Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Księże - Marcina Kwietnia - druk nr 745/12
          
wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


27.Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Oporów - Dawida Żaka - druk nr 746/12           
          
wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


28.Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica – Krzysztofa Łapaciuka – druk nr 748/12

wnioskodawca: Komisja ds. Osiedli                 
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli – Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


29.Zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie nadleśnictwa Miękinia – druk nr 720/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


30.Zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 749/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


31.Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – druk nr 724/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


32.Powołania Zespołu ds. zaopiniowania list kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników – druk nr 717/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


33.Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 721/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


34.Rozpatrzenia wezwania pani [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi pani [...] na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 715/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


35.Rozpatrzenia wezwania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kurkowej i placu Strzeleckiego we Wrocławiu – druk nr 716/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


36.Rozpatrzenia wezwania pana [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta - rejonu ulicy Św. Antoniego – druk nr 718/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


37.Rozpatrzenia skargi pani [...] i pana [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania pani [...] i pana [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 719/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


38.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 723/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


39.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 751/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


40.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 750/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


41.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 we Wrocławiu – druk nr 752/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVI.Przyjęcie protokołów sesji: XXVII/12, XXVIII/12, XXIX/12 i XXX/12.
VII.Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 54.72 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane