W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 18 października 2012 r.

XML

Treść
Sala nr 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I.Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III.Interpelacje i zapytania.
IV.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok.
V.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.


referuje: Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas


VI.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012referuje:; Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- dyskusja


VII.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1.Zmiany uchwały Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok – druk nr 785/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

(Zgodnie z ustaleniami projekt uchwały zostanie przekazany radnym w terminie późniejszym)


2.Zmiany uchwały Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 786/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

(Zgodnie z ustaleniami projekt uchwały zostanie przekazany radnym w terminie późniejszym)


3.Zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia – druk nr 781/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje:; Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4.Podziału Wrocławia na okręgi  wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 782/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:; Sekretarz Miasta -  Włodzimierz Patalas
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


5.Przyjęcia  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  we  Wrocławiu w latach 2013 – 2016 – druk nr 758/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  - Stanisław Kosiarczyk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności Bezpieczeństwa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


6.Usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 766/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:; Prezes Zarządu Spółki Ekosystem Sp. z o.o.- Bartosz Małysa
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


7.Nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – druk nr 764/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  – Sławomir Gonciarz
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


8.Formy, zakresu i trybu rozpatrywania wniosków o zapewnienie rodzinie polskiego pochodzenia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu oraz w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu – druk nr 767/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Henryk Kalinowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą


9.Zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 759/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


10.Upoważnienia Dyrektora Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji – druk nr 763/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych


11.Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji – druk nr 765/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych


12.Utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu – druk nr 774/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych


13.Nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu – druk nr 775/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych


14.Zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława” - druk nr 784/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:; Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia – Andrzej Piorun
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


15.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej  we Wrocławiu – druk nr 768/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


16.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu – druk nr 769/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


17.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu – druk nr 770/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Działdowskiej i Tczewskiej we Wrocławiu – druk nr 771/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


19.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karmelkowej i Giełdowej we Wrocławiu – druk nr 776/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu – druk nr 779/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pawłowickiej i Daliowej we Wrocławiu – druk nr 777/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22.Zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LXXVIII/526/94 w sprawie prawnego uregulowania niektórych nazw ulic i placów istniejących na terenie Wrocławia – druk nr 772/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


23.Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 773/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


24.Konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 778a/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:; Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


25.Rozpatrzenia wezwania pani [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu – druk nr 761/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


26.Rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu – druk nr 783/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


27.Rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi – druk nr 760/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


28.Zmiany uchwały nr XXIX/649/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi – druk nr 780/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje:; Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


29.Rozpatrzenia skargi właścicieli lokali w budynku przy ul. Daszyńskiego [...] we Wrocławiu na Prezydenta Wrocławia – druk nr 787/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


30.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 789/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


31.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 790/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVIII.Przyjęcie protokołu sesji XXXI/12.
IX.Wolne wnioski  i  oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 22.84 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane