W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 29 listopada 2012 r.
Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III.Interpelacje i zapytania.
IV.Informacja Prezydenta Wrocławia na temat:


1.zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 r.

2.zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 r.

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak


V.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
VI.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:1.Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 794/12

wnioskodawca: grupa radnych Rady Miejskiej Wrocławia
referuje: radny Rady Miejskiej Wrocławia – Łukasz Wyszkowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


2.Zmiany uchwały Nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok – druk nr 853/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3.Zmiany uchwały Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 854/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4.Budżetu Miasta na 2013 rok – druk nr 841/12

I czytanie

1)przedstawienie przez Prezydenta Wrocławia projektu uchwały budżetowej

referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban

2)przedstawienie stanowisk klubów,
3)dyskusja.


5.Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 842/12

I czytanie

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów  
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


6.Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013 – 2017 – druk nr 816/12

I czytanie

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


7.Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 832/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


8.Określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości – druk nr 833/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


9.Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 834/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


10.Zmiany uchwały Nr VIII/147/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 831/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


11.Zmieniająca uchwałę Nr LI/1486/10 Rady Miejskiej Wrocłąwia z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu” – druk nr 839/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


12.Zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 843/12

wnioskodawca: Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
referuje: radny Rady Miejskiej Wrocławia – Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


13.Pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 818/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


14.Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Żmigrodzkiej i ulicy Na Polance we Wrocławiu – druk nr 819/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


15.Zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 820/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


16.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu – druk nr 810/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


17.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej – druk nr 811/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Klecińskiej i Grabiszyńskiej oraz linii kolejowych we Wrocławiu – druk nr 812/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


19.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Grabiszyńskiej i linii kolejowych we Wrocławiu – druk nr 813/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu – druk nr 844/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21.Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu – druk nr 809/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu – druk nr 822/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


23.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Tadeusza Kościuszki i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu – druk nr 823/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


24.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Reymonta we Wrocławiu – druk nr 824/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


25.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie linii kolejowych oraz ulic Ibn Siny Awicenny i Końcowej we Wrocławiu – druk nr 825/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


26.Zmiany uchwały Nr XVI/294/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 826/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


27.Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 828/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


28.Zmiany uchwały Nr XX/103/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie miasta Wrocławia – druk nr 829/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


29.Zmiany uchwały Nr 115/52 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu zmieniającej nazwy ulic we Wrocławiu – druk nr 830/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


30.Zmiany uchwały Nr 17/59 Rady Narodowej Miasta Wrocławia w sprawie nadania nazwy znajdującej się w pobliżu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego – druk nr 827/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


31.Przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015” – druk nr 817/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


32.Ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia – druk nr 838/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


33.Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia – druk nr 837/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


34.Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia – druk nr 836/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


35.Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 – druk nr 804/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


36.Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2012 - 2014 – druk nr 803/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


37.Przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2012 - 2014 – druk nr 805/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


38.Zmiany uchwały nr XVI/524/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna – druk nr 840/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


39.Utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu – druk nr 815/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


40.Nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - druk nr 801/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


41.Zmiany uchwały Nr XXVI/592/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – druk nr 800/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


42.Zmiany uchwały Nr VI/67/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia - druk nr 802/12

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


43.Nadania nazwy rondu we Wrocławiu – druk nr 756/12

wnioskodawca: radny Rady Miejskiej Wrocławia – Damian Mrozek
referuje: radny Rady Miejskiej Wrocławia – Damian Mrozek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


44.Wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na terenie Wrocławia (FORTUNA Sp. z o.o.) - druk nr 808/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli,                   Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Inicjatyw Gospodarczych


45.Uchylenia uchwały nr XXXIII/751/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli wykonywania uprawnień właścicielskich przez Prezydenta Wrocławia w stosunku do spółki Wrocław 2012 sp. z o.o. oraz zaleceń dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia– druk nr 798/12

wnioskodawca: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
referuje: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Hanczarek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rewizyjna


46.Uchylenia uchwały nr XXXIII/752/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli stanu finansów Miasta w związku z budową Stadionu Miejskiego oraz organizacja imprez na Stadionie Miejskim oraz zaleceń dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 799/12

wnioskodawca: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
referuje: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Hanczarek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rewizyjna


47.Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej – druk nr 835/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


48.Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających na kadencję 2012 – 2015 – druk nr 807/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


49.Uzupełniających wyborów na ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Wrocław na kadencję 2012- 2015 – druk nr 806/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


50.Rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu – druk nr 797/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof  Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


51.Rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Żerniki we Wrocławiu – druk nr 795/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


52.Rozpatrzenia skargi pani [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wrocławia na lata 2009 - 2013 – druk nr 845/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


53.Rozpatrzenia skargi pana [...] do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta - rejonu ulicy Św. Antoniego – druk nr 796/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


54.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 846/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


55.Rozpatrzenia skargi państwa [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 847/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


56.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 848/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


57.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 849/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


58.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 855/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


59.Rozpatrzenia skargi państwa [...] na Prezesa Zarządu Wrocławskie Mieszkania Spółka z o.o. – druk nr 850/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa               
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


60.Rozpatrzenia skargi Małej Wspólnoty Mieszkaniowej Borowska [...] na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 851/12

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa        
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVII.Przyjęcie protokołów sesji XXXII/12 i XXXIII/12
VIII.Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 42.76 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane