W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 17 stycznia 2013 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Interpelacje i zapytania.
IV. Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012


referuje: Wiceprezydent Wrocławia – Wojciech Adamski
- dyskusja


V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:1.Zmiany uchwały Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – druk nr 903/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


2.Udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku – druk nr 901/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3. Udzielenia dotacji celowej właścicielom obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, znajdującego się na terenie wystawy WUWA – druk nr 900/13
    
wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 911/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


5. Przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2013 - 2017 – druk nr 912/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


6. Określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 896/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Sportu i Rekreacji
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


7. Zmiany uchwały Nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie założenia Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – druk nr 897/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu – druk nr 899/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego fragmentu ulicy Stefana Batorego we Wrocławiu – druk nr 898/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


10. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu – druk nr 902/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


11. Powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – druk nr 910/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


12. Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 913/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof  Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


13. Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 914/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof  Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


14. Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 915/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof  Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


15. Rozpatrzenia skargi państwa [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 904/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia        
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


16. Rozpatrzenia skargi mieszkańców budynków mieszczących się w  Rynku [...] i [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 905/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia        
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


17. Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 906/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia        
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


18. Rozpatrzenia skargi pana [...] na Komendanta Straży Miejskiej – druk nr 907/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


19. Rozpatrzenia skargi pani [...], pana [...] i pani [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 908/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia        
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


20. Rozpatrzenia wniosku Rady Osiedla Huby – druk nr 909/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVI. Przyjęcie protokołu sesji XXXV/12.
VII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 28.76 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane