W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 21 marca 2013 r.

XML

Treść

 
 Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00

 

I. Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Interpelacje i zapytania.
IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego


referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk


V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1. Zmiany uchwały Nr XXXVI/810/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok – druk nr 1010/13  

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta – Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta –druk nr 1009/13   

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                 pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2012 rok – druk nr 1004/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta  – druk nr 984/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
                  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja ds. Osiedli, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna: Komisja Inicjatyw Gospodarczych


5. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2013 roku – druk nr 1017/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej – Wojciech Kaczkowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


6. Przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego – druk nr 994/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
                 Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Rodziny,  Zdrowia
                 i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


7. Zmiany uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia – druk nr 1013/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska                     
pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


8. Zmiany uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia – druk nr 1012/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,                   
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów,  
                 Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


9. Zmiany uchwały nr XXXV/782/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia – druk nr 1011/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


10. Zmieniająca uchwałę w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi –druk nr 1007/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Spółki Ekosystem Sp. z o.o. – Bartosz Małysa
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
                  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


11. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wrocławia – druk nr 1005/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej
komisja odpowiedzialna:: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


12. Zmiany uchwały nr VI/67/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 997/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
  - referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
  opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


13. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - druk nr  999/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


14. Utworzenia przy ul. Pawła Eluarda 51-55 szkoły pod nazwą Szkoła Policealna nr 17 we Wrocławiu i nadania statutu – druk nr 988/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny,  Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


15. Włączenia Szkoły Policealnej nr 17 we Wrocławiu do Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu przy ul. Pawła 51-55 – druk nr 987/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


16. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 989/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


17. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza 40 we Wrocławiu – druk nr 986/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Żelaznej, Icchaka Lejba Pereca i Grabiszyńskiej we Wrocławiu – druk nr 985/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wrocławiu – druk nr 995/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tatarakowej we Wrocławiu – druk nr 1000/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trójkątnej we Wrocławiu – druk nr 1001/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej we Wrocławiu  – druk nr 1002/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


23. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/855/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejoniem ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu –druk nr 990/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


24. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/829/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu – druk nr 991/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


25. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/823/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu –druk nr 992/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


26. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/827/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu – druk nr 993/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


27. Nadania nazwy rondu we Wrocławiu – druk nr 1003/13

wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje: Przewodniczący Klubu  Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Piotr Babiarz
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
                 Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


28. Pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Milenijnej i Mostu Milenijnego we Wrocławiu – druk nr 1023/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury
komisja odpowiedzialna:: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


29. Opinii o zaliczeniu do kategorii dróg krajowych ulicy Milenijnej i Mostu Milenijnego we Wrocławiu – druk nr 1018/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,                    
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury
komisja odpowiedzialna:: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


30. Opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 1019/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury
komisja odpowiedzialna:: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


31. Zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 1022/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,  Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury
komisja odpowiedzialna:: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


32. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia – druk nr 1008/13

wnioskodawca:  Radni Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Michalak, Szymon Hotała, Henryk Macała
referuje: Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


33. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1006/13

(dotyczy uchwał: nr VIII/147/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów  i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso; nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej; nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego)

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


34. Rozpatrzenia wezwania I Park Spółki z o. o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu –druk nr 996/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


35. Rozpatrzenia wezwania pani [...], pani [...], pana [...] i pani [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu – druk nr 998/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


36. Rozpatrzenia skargi pana [...] na Prezydenta Wrocławia –druk nr 1015/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                    
Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


37. Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia –druk nr 1016/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                    
Prezydenta Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


38. Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia –druk nr 1020/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                   
Prezydenta Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


39. Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezesa Zarządu Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – druk nr 1014/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 19.24 MB
Uzasadnienia zip, 376 kB
Załączniki zip, 8.65 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane